Αρχείο | Ανακοινώσεις RSS

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 7 / 2014 Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός προμήθεια συστήματος αποτύπωσης γονιδιακής έκφρασης με βάση την τεχνολογία PCR πραγματικού χρόνου.

Πλήρες κείμενο ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΑΥΡΟΜΑΡΑ teliko

Περισσότερα... · Σχόλια: κλειστά

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Τεχνικό Επιστήμονα

ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΔΑ: 74Ξ146ΨΧ6Τ-Α5Δ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Τεχνικό Επιστήμονα για την υποστήριξη υλοποίησης του Έργου με τίτλο “Ενεργοποίηση και επανα-προγραμματισμός των αστροκυττάρων, έπειτα από εγκεφαλικό τραυματισμό: ένα ανοιχτό παράθυρο στον εγκέφαλο με απεικόνιση ζωντανών πειραματοζώων”,Δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑII», ΕΣΠΑ 2007-201  

Περισσότερα... · Σχόλια: κλειστά

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΑΔΑ 7ΩΞ346ΨΧ6Τ-ΖΧ6

 Πρακτικό Επιλογής για μία θέση Υποψηφίου Διδάκτορα στο πλαίσιο υλοποίησης Πράξης της Δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ», ΕΣΠΑ 2007-2013 Η Δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑII» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ). ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΔΑ:7ΩΞ346ΨΧ6Τ-ΖΧ6

Περισσότερα... · Σχόλια: κλειστά

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ -ΑΔΑ 6ΨΞ946ΨΧ6Τ-6Μ7

Πρακτικό Επιλογής για μία θέση Τεχνικού στο πλαίσιο υλοποίησης Πράξης της Δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ», ΕΣΠΑ 2007-2013 Η Δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑII» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ).

Περισσότερα... · Σχόλια: κλειστά

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων, για εκτελούμενο πρόγραμμα στο Εργαστήριο Βακτηριολογίας. ΑΔΑ Πρόσκλησης 6ΒΛ246ΨΧ6Τ-ΧΦ1 ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%9B%CE%92246%CE%A8%CE%A76%CE%A4-%CE%A7%CE%A61  

Περισσότερα... · Σχόλια: κλειστά