Αρχείο | Νέα RSS

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΑΣΤΕΡ

Για το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, παρακαλούμε πατήστε εδώ : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ E.I.Π

Περισσότερα... · Σχόλια: κλειστά

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞH ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ Β΄ ή Γ΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ -ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Για το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, παρακαλούμε πατήστε εδώ : 2405-ΠΡΟΚΗΡΥΞH ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ Β΄ ή Γ΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ -ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ – OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Περισσότερα... · Σχόλια: κλειστά

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ Β ή Γ΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΜΟΡΙΑΚΗ ΙΟΛΟΓΙΑ

Για το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, παρακαλούμε πατήστε εδώ : 2404-ΠΡΟΚΗΡΥΞH ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ Β ή Γ΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΜΟΡΙΑΚΗ ΙΟΛΟΓΙΑ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ    

Περισσότερα... · Σχόλια: κλειστά

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ Β΄ ή Γ΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

Για το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, παρακαλούμε πατήστε εδώ : 2403-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ Β΄ ή Γ΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Περισσότερα... · Σχόλια: κλειστά

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΟΥ Β΄ ή Γ΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Για το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, παρακαλούμε πατήστε εδώ : ΠΡΟΚΗΡΥΞH ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ Β΄ ή Γ΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ -ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ Α.Π. 2405

Περισσότερα... · Σχόλια: κλειστά