Αρχείο | Διαγωνισμοί RSS

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης παρακαλούμε πατήστε εδώ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤ. 4125

Περισσότερα... · Σχόλια: κλειστά

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 5 ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ Ι.Σ.Ν.

Για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης παρακαλώ πατήστε εδώ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 8_2017 Για το τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) παρακαλώ πατήστε εδώ : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ_ ΤΕΥΔ      

Περισσότερα... · Σχόλια: κλειστά

Πρακτικό Επιλογής για την πλήρωση τριών (3) θέσεων Επιστημονικών Συνεργατών στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ.

Για να δείτε το πλήρες κείμενο παρακαλούμε πατήστε εδώ: 3681-ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ 3 ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Περισσότερα... · Σχόλια: κλειστά

Πρακτικό Επιλογής για την πλήρωση έξι (6) θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ.

Για να δείτε το πλήρες κείμενο παρακαλούμε πατήστε εδώ3680-ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ 6 ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΨ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ:

Περισσότερα... · Σχόλια: κλειστά

Πρακτικό Επιλογής για την πλήρωση πέντε (5) θέσεων Μεταδιδακτορικών Συνεργατών στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ.

Για να δείτε το πλήρες κείμενο παρακαλούμε πατήστε εδώ: 3679-ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ 5 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΔ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Περισσότερα... · Σχόλια: κλειστά