Αρχείο | Διαγωνισμοί RSS

Πρακτικό Επιλογής για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων Μεταδιδακτορικών Συνεργατών στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ.

Για να δείτε το πλήρες κείμενο παρακαλούμε πατήστε εδώ: 3678-ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ 4 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΔ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Περισσότερα... · Σχόλια: κλειστά

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης παρακαλούμε πατήστε εδώ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤ. 3337

Περισσότερα... · Σχόλια: κλειστά

Πλήρωση δεκαοκτώ (18) θέσεων Μεταδιδακτορικών Συνεργατών, Υποψηφίων Διδακτόρων και Τεχνικών στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

Για να δείτε το πλήρες κείμενο παρακαλούμε πατήστε εδώ : Προκήρυξη ΚΡΗΠΙΣ ΙΙ Για να δείτε την Αίτηση παρακαλούμε πατήστε εδώ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ  

Περισσότερα... · Σχόλια: κλειστά

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞH ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ Β΄ ή Γ΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ -ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Για το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, παρακαλούμε πατήστε εδώ : 2405-ΠΡΟΚΗΡΥΞH ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ Β΄ ή Γ΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ -ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ – OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Περισσότερα... · Σχόλια: κλειστά

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ Β ή Γ΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΜΟΡΙΑΚΗ ΙΟΛΟΓΙΑ

Για το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, παρακαλούμε πατήστε εδώ : 2404-ΠΡΟΚΗΡΥΞH ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ Β ή Γ΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΜΟΡΙΑΚΗ ΙΟΛΟΓΙΑ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ    

Περισσότερα... · Σχόλια: κλειστά