Αρχείο | Διαγωνισμοί RSS

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ Β΄ ή Γ΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

Για το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, παρακαλούμε πατήστε εδώ : 2403-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ Β΄ ή Γ΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Περισσότερα... · Σχόλια: κλειστά

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΟΥ Β΄ ή Γ΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Για το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, παρακαλούμε πατήστε εδώ : ΠΡΟΚΗΡΥΞH ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ Β΄ ή Γ΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ -ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ Α.Π. 2405

Περισσότερα... · Σχόλια: κλειστά

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΟΥ Β΄ ή Γ΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Για το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, παρακαλούμε πατήστε εδώ : ΠΡΟΚΗΡΥΞH ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ Β ή Γ΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ -ΜΟΡΙΑΚΗ ΙΟΛΟΓΙΑ ΜΕ Α.Π. 2404

Περισσότερα... · Σχόλια: κλειστά

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΟΥ Β΄ ή Γ΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

Για το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, παρακαλούμε πατήστε εδώ : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ Β΄ ή Γ΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΜΕ Α.Π. 2403

Περισσότερα... · Σχόλια: κλειστά

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ – ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 7/2017

Για την περίληψη της διακήρυξης παρακαλώ πατήστε εδώ : ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 7 2017 Για το πλήρες κείμενο της προκήρυξης παρακαλώ πατήστε εδώ : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 7 2017 Για το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) παρακαλώ πατήστε εδώ : ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΕΥΔ  

Περισσότερα... · Σχόλια: κλειστά