Αρχείο | Διαγωνισμοί RSS

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ EASYMAG (CPV: 33696500-0)

Για το πλήρες κείμενο παρακαλούμε πατήστε εδώ : ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EASYMAG

Περισσότερα... · Σχόλια: κλειστά

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ EASYMAG

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης παρακαλούμε πατήστε εδώ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤ. 2308

Περισσότερα... · Σχόλια: κλειστά

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Ε.Ι.Π. – ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6/2017

Για το πλήρες κείμενο της προκήρυξης παρακαλώ πατήστε εδώ : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ_6_2017 Για το Φύλλο Συμμόρφωσης παρακαλώ πατήστε εδώ : ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  

Περισσότερα... · Σχόλια: κλειστά

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ.

Για το πλήρες κείμενο παρακαλώ πατήστε εδώ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤ. 1972

Περισσότερα... · Σχόλια: κλειστά

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΛΥΣΣΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΤΥΦΟΕΙΔΟΥΣ ΠΥΡΕΤΟΥ

Για το πλήρες κείμενο παρακαλώ πατήστε εδώ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤ. 1729

Περισσότερα... · Σχόλια: κλειστά