Αρχείο | Νέες θέσεις RSS

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΥΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ MIS 5002755

Για το πλήρες κείμενο, παρακαλούμε πατήστε εδώ:  86-ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ BIOIMAGING-9Τ3346ΨΧ6Τ-07Ι

Περισσότερα... · Σχόλια: κλειστά

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ELIXIR-GR

Για το κείμενο της προσκλήσεως παρακαλούμε πατήστε εδώ:    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ELIXIR- GR ΜΕ ΑΔΑ ΨΞΔΨ46ΨΧ6Τ-Ο7Γ Για την αίτηση, παρακαλούμε πατήστε εδώ:  ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ELIXIR-GR  

Περισσότερα... · Σχόλια: κλειστά

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

Για το πλήρες κείμενο της προσκλήσεως, παρακαλούμε πατήστε εδώ:  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ-ΒΑΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΑ-ΨΛΧΨ46ΨΧ6Τ-77Υ

Περισσότερα... · Σχόλια: κλειστά

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_BIOIMANGING GR-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Για το πλήρες κείμενο της προσκλήσεως παρακαλούμε πατήστε εδώ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_BIOIMANGING GR-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΩΚΛΠ46ΨΧ6Τ-2ΔΘ Για το κείμενο της αιτήσεως παρακαλούμε πατήστε εδώ:  ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΕΩΣ  

Περισσότερα... · Σχόλια: κλειστά

Πρακτικό Επιλογής για την πλήρωση τριών (3) θέσεων Επιστημονικών Συνεργατών στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ.

Για να δείτε το πλήρες κείμενο παρακαλούμε πατήστε εδώ: 3681-ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ 3 ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Περισσότερα... · Σχόλια: κλειστά