Αρχείο | Νέες θέσεις RSS

Πλήρωση δεκαοκτώ (18) θέσεων Μεταδιδακτορικών Συνεργατών, Υποψηφίων Διδακτόρων και Τεχνικών στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

Για να δείτε το πλήρες κείμενο παρακαλούμε πατήστε εδώ : Προκήρυξη ΚΡΗΠΙΣ ΙΙ Για να δείτε την Αίτηση παρακαλούμε πατήστε εδώ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ  

Περισσότερα... · Σχόλια: κλειστά

Υπενθύμιση καταληκτικής ημερομηνίας 2ης περιόδου υποβολής της δράσης «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ κύκλος) του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2104 – 2020)

Υπενθύμιση καταληκτικής ημερομηνίας 2ης περιόδου υποβολής «Ενίσχυσης αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ κύκλος) του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2104 – 2020) :Υπενθύμιση καταληκτικής ημερομηνίας 2ης περιόδου υποβολής          

Περισσότερα... · Σχόλια: κλειστά

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

Για το πλήρες κείμενο της προσκλήσεως, παρακαλούμε πατήστε εδώ:  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ-ΝΕΥΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΣΝ ME ΑΔΑ

Περισσότερα... · Σχόλια: κλειστά

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΑΣΤΕΡ

Για το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, παρακαλούμε πατήστε εδώ : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ E.I.Π

Περισσότερα... · Σχόλια: κλειστά

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ

Για το πλήρες κείμενο της προσκλήσεως, παρακαλούμε πατήστε εδώ:   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟ ΜΕ ΑΔΑ

Περισσότερα... · Σχόλια: κλειστά