Αρχείο | Νέες θέσεις RSS

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΑΣΤΕΡ

Για το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, παρακαλούμε πατήστε εδώ : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ E.I.Π

Περισσότερα... · Σχόλια: κλειστά

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥ

Για το πλήρες κείμενο της προσκλήσεως, παρακαλούμε πατήστε εδώ:   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟ ΜΕ ΑΔΑ

Περισσότερα... · Σχόλια: κλειστά

Πρακτικό Επιλογής για μια θέση Συνεργάτη Διαχείρισης Ερευνητικών Προγραμμάτων και Έργων.

Για να δείτε το πλήρες κείμενο παρακαλούμε πατήστε εδώ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ αδα

Περισσότερα... · Σχόλια: κλειστά

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Για να δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης παρακαλούμε πατήστε εδώ :ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ Α.Π. 1102

Περισσότερα... · Σχόλια: κλειστά

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Για να δείτε το πλήρες κείμενο παρακαλούμε πατήστε εδώ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 2017 ΑΔΑ

Περισσότερα... · Σχόλια: κλειστά