Αρχείο | Νέες θέσεις RSS

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Για το πλήρες κείμενο της προσκλήσεως, παρακαλούμε πατήστε εδώ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ HPC ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ NCI ΜΕ ΑΔΑ

Περισσότερα... · Σχόλια: κλειστά

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΒΟΗΘΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Για το πλήρες κείμενο της προσκλήσεως, παρακαλούμε πατήστε εδώ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΗΘΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΔΑ

Περισσότερα... · Σχόλια: κλειστά

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΖΩΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Για το πλήρες κείμενο της προσκλήσεως, παρακαλούμε πατήστε εδώ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΖΩΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΑΔΑ

Περισσότερα... · Σχόλια: κλειστά

Πρακτικό Επιλογής για μία θέση ενός πτυχιούχου Βιολογικών Επιστημών, κατόχου Διδακτορικού Διπλώματος.

Για να δείτε το πλήρες κείμενο παρακαλούμε πατήστε εδώ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΒΙΟΛΟΓΟΣ

Περισσότερα... · Σχόλια: κλειστά

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ

Για το πλήρες κείμενο της προσκλήσεως παρακαλούμε πατήστε εδώ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΟ ΔΡ ΜΕ ΑΔΑ

Περισσότερα... · Σχόλια: κλειστά