Αρχείο | Νέες θέσεις RSS

Πρακτικό Επιλογής για την πλήρωση έξι (6) θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ.

Για να δείτε το πλήρες κείμενο παρακαλούμε πατήστε εδώ3680-ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ 6 ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΨ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ:

Περισσότερα... · Σχόλια: κλειστά

Πρακτικό Επιλογής για την πλήρωση πέντε (5) θέσεων Μεταδιδακτορικών Συνεργατών στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ.

Για να δείτε το πλήρες κείμενο παρακαλούμε πατήστε εδώ: 3679-ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ 5 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΔ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Περισσότερα... · Σχόλια: κλειστά

Πρακτικό Επιλογής για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων Μεταδιδακτορικών Συνεργατών στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ.

Για να δείτε το πλήρες κείμενο παρακαλούμε πατήστε εδώ: 3678-ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ 4 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΔ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Περισσότερα... · Σχόλια: κλειστά

Πλήρωση δεκαοκτώ (18) θέσεων Μεταδιδακτορικών Συνεργατών, Υποψηφίων Διδακτόρων και Τεχνικών στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

Για να δείτε το πλήρες κείμενο παρακαλούμε πατήστε εδώ : Προκήρυξη ΚΡΗΠΙΣ ΙΙ Για να δείτε την Αίτηση παρακαλούμε πατήστε εδώ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ  

Περισσότερα... · Σχόλια: κλειστά

Υπενθύμιση καταληκτικής ημερομηνίας 2ης περιόδου υποβολής της δράσης «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ κύκλος) του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2104 – 2020)

Υπενθύμιση καταληκτικής ημερομηνίας 2ης περιόδου υποβολής «Ενίσχυσης αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ κύκλος) του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2104 – 2020) :Υπενθύμιση καταληκτικής ημερομηνίας 2ης περιόδου υποβολής          

Περισσότερα... · Σχόλια: κλειστά