Αρχείο | Νέες θέσεις RSS

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Για να δείτε το πλήρες κείμενο παρακαλούμε πατήστε εδώ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 2017 ΑΔΑ

Περισσότερα... · Σχόλια: κλειστά

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς κατάρτιση σύμβασης εργασίας πλήρους απασχόλησης ορισμένου χρόνου.

Για να δείτε το πλήρες κείμενο παρακαλούμε πατήστε εδώ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΖΩΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΔΑ

Περισσότερα... · Σχόλια: κλειστά

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ (ΕΛΕ) Β΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ

Για το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, παρακαλούμε πατήστε εδώ : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΕ Β ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΝΕΥΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ – 903

Περισσότερα... · Σχόλια: κλειστά

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ (ΕΛΕ) Β΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ.

Για το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, παρακαλούμε πατήστε εδώ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΕ Β ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ – 902

Περισσότερα... · Σχόλια: κλειστά

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ – ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Για το πλήρες κείμενο της προσκλήσεως, παρακαλούμε πατήστε εδώ:   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΑΔΑ

Περισσότερα... · Σχόλια: κλειστά