ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΜΑΤΙΝΗΣ με ΑΔΑ: ΒΙΕΩ46ΨΧ6Τ-040

Για να δείτε την Προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΒΟΛΙΩΝ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

http://et.diavgeia.gov.gr/f/elliniko_institouto_pasteur/ada/ΒΙΨΕ46ΨΧ6Τ-215

Για να κατεβάσετε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης παρακαλώ πατηστε ΕΔΩ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ-ΟΡΘΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (Τμήμα Νευροβιολογίας – ερευνητική ομάδα Μοριακής Νευροβιολογίας και Ανοσολογίας), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Προτάσεις για νέες διαγνωστικές δοκιμασίες και αντιγονοειδική θεραπευτική προσέγγιση, που αφορούν στην πρότυπη αυτοάνοση νευρολογική νόσο, βαριά μυασθένεια», Myasthenia Gravis, απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με την κατάλληλη τεχνογνωσία, για τις παρακάτω θέσεις:
1154-3 ΑΔΑ: ΒΖ7Τ46ΨΧ6Τ-Ε27

1154-4 ΑΔΑ: 7Α4146ΨΧ6Τ-ΕΥ3

1154-5 ΑΔΑ: Ω2ΩΓ46ΨΧ6Τ-ΗΦΞ

1154-6 ΑΔΑ: ΩΙ0Ξ46ΨΧ6Τ-8ΟΦ

 

Για το πλήρες κείμενο των προσκλήσεων πατήστε πάνω στον αντίστοιχο αριθμό διαύγειας

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΑΡΙΣΤΕΙΑ, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (Τμήμα Νευροβιολογίας – ερευνητική ομάδα Μοριακής Νευροβιολογίας και Ανοσολογίας), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Προτάσεις για νέες διαγνωστικές δοκιμασίες και αντιγονοειδική θεραπευτική προσέγγιση, που αφορούν στην πρότυπη αυτοάνοση νευρολογική νόσο, βαριά μυασθένεια», Myasthenia Gravis, απευθύνει πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους Επιστήμονες με την κατάλληλη τεχνογνωσία, για τις παρακάτω θέσεις:
1154-1 ΑΔΑ:  Ψ6Π146ΨΧ6Τ-ΧΟ4
1154-2 ΑΔΑ: 759Ξ46ΨΧ6Τ-Μ40

1154-3 ΑΔΑ: ΒΖ7Τ46ΨΧ6Τ-Ε27
1154-4 ΑΔΑ: 7Α4146ΨΧ6Τ-ΕΥ3
1154-5 ΑΔΑ: Ω2ΩΓ46ΨΧ6Τ-ΗΦΞ
1154-6 ΑΔΑ: ΩΙ0Ξ46ΨΧ6Τ-8ΟΦ

Για το πλήρες κείμενο των προσκλήσεων πατήστε πάνω στον αντίστοιχο αριθμό διαύγειας

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΑΡΙΣΤΕΙΑ, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΟΣ/1154-1


ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ / 1154-6

ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ / 1154-6

ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ / 1154-5

ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ / 1154-5

ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ