ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΜΑΤΙΝΗΣ με ΑΔΑ: ΒΙΕΩ46ΨΧ6Τ-040

Για να δείτε την Προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΒΟΛΙΩΝ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

http://et.diavgeia.gov.gr/f/elliniko_institouto_pasteur/ada/ΒΙΨΕ46ΨΧ6Τ-215

Για να κατεβάσετε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης παρακαλώ πατηστε ΕΔΩ


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου

Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης: Ω6ΘΤ46ΨΧ6Τ-ΞΩΜ

Για το κείμενο της προσκλήσεως παρακαλώ πατήστε εδώ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 7 / 2014 Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός προμήθεια συστήματος αποτύπωσης γονιδιακής έκφρασης με βάση την τεχνολογία PCR πραγματικού χρόνου.

Πλήρες κείμενο ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΑΥΡΟΜΑΡΑ teliko


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Τεχνικό Επιστήμονα

ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΔΑ: 74Ξ146ΨΧ6Τ-Α5Δ
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Τεχνικό Επιστήμονα για την υποστήριξη υλοποίησης του Έργου με τίτλο “Ενεργοποίηση και επανα-προγραμματισμός των αστροκυττάρων, έπειτα από εγκεφαλικό τραυματισμό: ένα ανοιχτό παράθυρο στον εγκέφαλο με απεικόνιση ζωντανών πειραματοζώων”,Δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑII», ΕΣΠΑ 2007-201

 


ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΑΔΑ 7ΩΞ346ΨΧ6Τ-ΖΧ6

 Πρακτικό Επιλογής για μία θέση Υποψηφίου Διδάκτορα στο πλαίσιο υλοποίησης Πράξης της

Δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ», ΕΣΠΑ 2007-2013 Η Δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑII» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ).

ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΔΑ:7ΩΞ346ΨΧ6Τ-ΖΧ6


ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ -ΑΔΑ 6ΨΞ946ΨΧ6Τ-6Μ7

Πρακτικό Επιλογής για μία θέση Τεχνικού στο πλαίσιο υλοποίησης Πράξης της Δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ», ΕΣΠΑ 2007-2013 Η Δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑII» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ).