ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΘΕΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

Το Εργαστήριο Μοριακής Νευροβιολογίας και Ανοσοβιολογίας του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ (www.pasteur.gr) ενδιαφέρεται για την σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου με δύο Τεχνικούς Επιστήμονες στα πλαίσια υλοποιούμενων προγραμμάτων, από Ευρωπαϊκά και Διεθνή προγράμματα.

Τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθούν οι Τεχνικοί Επιστήμονες συμπεριλαμβάνουν την απομόνωση/ανίχνευση μεμβρανικών πρωτεϊνών εκφραζόμενων σε ευκαρυωτικά συστήματα, κυτταροκαλλιέργειες, τεχνικές ανοσοϊστοχημείας και ανάπτυξη νέων ανοσοδιαγνωστικών.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν πτυχίο βιολογικών ή συγγενών επιστημών και πρόσφατη και σχετική εργαστηριακή εμπειρία. Σχετικό μεταπτυχιακό δίπλωμα θα εκτιμηθεί αλλά δεν είναι απαραίτητο.

Οι ενδιαφερόμενοι με κατάλληλα προσόντα θα πρέπει να στείλουν με email το συντομότερο δυνατό εκδήλωση ενδιαφέροντος και βιογραφικό σημείωμα στον υπεύθυνο του Εργαστηρίου Καθηγητή Σωκράτη Τζάρτο (tzartos@pasteur.gr).

Χωρίς κάποιο σχόλιο

Leave a Reply