Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πτυχιούχος Βιολογικών Επιστημών κάτοχος Διδακτορικού

Μία θέση πτυχιούχου Βιολογικών Επιστημών, κατόχου Διδακτορικού Διπλώματος.
Διάρκεια: 01/01/2014 – 31/12/2014 (12 μήνες)
Αντικείμενο: Εργαστηριακή διάγνωση νευρολογικών νόσων και ανάπτυξη νέων τεχνικών.
Πλήρες κείμενο προκήρυξης ΑΔΑ: ΒΛ1946ΨΧ6Τ-5Θ6

Χωρίς κάποιο σχόλιο

Leave a Reply