Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΑΔΑ: ΒΙΨΨ46ΨΧ6Τ-ΒΒΨ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο υλοποίησης Πράξης της Δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ II», ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ε.Υ Δρ Δ. Θωμαϊδου) Ειδικότητα: Μεταδιδακτορικός Συνεργάτης (post-doc)
Διάρκεια σύμβασης: (18 μήνες)
Αντικείμενο εργασίας: In vivo επαναπρογραμματισμός αστροκυττάρων

Ένα σχόλιο στο Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΑΔΑ: ΒΙΨΨ46ΨΧ6Τ-ΒΒΨ

  1. γαλάτεια πολιτοπούλου 28/01/2014 at 18:13 #

    Με ενδιαφέρει εξαιρετικά αυτή η θέση για τον επαναπροσδιορισμό αστροκυττάρων και καθότι βρίσκομαι πια εν Αθήναις, κάνω μάλιστα μεταπτυχιακό για να μου αναγνωρίσει το ΔΟΑΤΑΠ πτυχίο, θα σας πάρω τηλέφωνο.
    Ευχαριστώ,
    Γαλάτεια

Leave a Reply