Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια αναλωσίμων στα πλαίσια του προγράμματος “Μετατροπή ινοβλαστών σε ντοπαμινεργικούς νευρώνες για μοντελοποίηση της νόσου Πάρκινσον” στο πλαίσιο της πράξης “ΑΡΙΣΤΕΙΑ”.

ARISTEIATRANSMED

Ανάρτηση χωρίς σχόλια