ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Για το πλήρες κείμενο της προσκλήσεως, παρακαλούμε πατήστε εδώ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ HPC ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ NCI ΜΕ ΑΔΑ

Ανάρτηση χωρίς σχόλια