Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια αντιδραστηρίων μετα συνοδού εξοπλισμού,άλλων αντιδραστηρίων και αναλωσίμων για το διαγνωστικό Τμήμα του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ(CPV:33696500-0)

Για το πλήρες κείμενο παρακαλούμε πατήστε εδώ:ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1-2016

Ανάρτηση χωρίς σχόλια