Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Για να δείτε το πλήρες κείμενο παρακαλούμε πατήστε εδώ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 2017 ΑΔΑ

Ανάρτηση χωρίς σχόλια