ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΟΥ Β΄ ή Γ΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

Για το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, παρακαλούμε πατήστε εδώ : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ Β΄ ή Γ΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΜΕ Α.Π. 2403

Ανάρτηση χωρίς σχόλια