ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞH ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ Β΄ ή Γ΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ -ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Για το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, παρακαλούμε πατήστε εδώ : 2405-ΠΡΟΚΗΡΥΞH ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ Β΄ ή Γ΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ -ΤΜΗΜΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ – OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Ανάρτηση χωρίς σχόλια