Υπενθύμιση καταληκτικής ημερομηνίας 2ης περιόδου υποβολής της δράσης «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ κύκλος) του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2104 – 2020)

Υπενθύμιση καταληκτικής ημερομηνίας 2ης περιόδου υποβολής «Ενίσχυσης αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ κύκλος) του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2104 – 2020) :Υπενθύμιση καταληκτικής ημερομηνίας 2ης περιόδου υποβολής

 

 

 

 

 

Ανάρτηση χωρίς σχόλια