Δημόσια υγεία

Mια από τις βασικές δραστηριότητες του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ είναι η άμεση ανταπόκριση στην ανίχνευση και απομόνωση πολύ παθογόνων μικροοργανισμών που αποτελούν ιδιαίτερη απειλή στη Δημόσια Υγεία λόγω πρόκλησης επιδημιών ή πανδημιών.

Το ΕΙΠ παρέχει υπηρεσίες στο Υπουργείο Υγείας και συνεισφέρει ουσιαστικά στις πολιτικές επιλογές του που αφορούν στην επιτήρηση, πρόληψη και στον έλεγχο των μολυσματικών ασθενειών. Η Ελλάδα, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, σαν σταυροδρόμι μεταξύ Ανατολής και Δύσης και πλησίον της Βόρειας Αφρικής. διαδραματίζει στρατηγικό ρόλο στην παρακολούθηση της εισαγωγής αναδυομένων και επανεμφανιζόμενων λοιμωδών νόσων στην Ευρωπαϊκή ήπειρο.

Το ΕΙΠ, σε συνεργασία με το Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων είναι συνεχώς σε εγρήγορση, έτοιμο να ανταποκριθεί, με άμεσο τρόπο, στις ανάγκες για τη προάσπιση όχι μόνο της εθνικής Δημόσιας Υγείας αλλά και αυτής της διεθνούς κοινότητας.

Mια από τις βασικές δραστηριότητες του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ είναι η άμεση ανταπόκριση στην ανίχνευση και απομόνωση παθογόνων μικροοργανισμών που αποτελούν ιδιαίτερη απειλή στη Δημόσια Υγεία λόγω πρόκλησης επιδημιών ή πανδημιών, Το ΕΙΠ προσφέρει βοήθεια στο Υπουργείο Υγείας στην πολιτική επιτήρησης, πρόληψης και ελέγχου των μολυσματικών ασθενειών. Λόγω της γεωγραφικής της θέσης, σαν σταυροδρόμι μεταξύ Ανατολής και Δύσης και πλησίον της Βόρειας Αφρικής, η Ελλάδα παίζει στρατηγικό ρόλο στην παρακολούθηση της εισαγωγής αναδυομένων και επανεμφανιζόμενων λοιμωδών νόσων στην Ευρωπαϊκή ήπειρο. Το ΕΙΠ, σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Ειδικών Λοιμώξεων είναι συνεχώς σε εγρήγορση και έτοιμο να ανταποκριθεί στις ανάγκες της Δημόσιας Υγείας του Ελληνικού κράτους αλλά και της διεθνούς κοινότητας.