Μονάδα Μικροχειρουργικής και Μεταμόσχευσης

Υπεύθυνοι:

Α.Α. Λάβδας,  Εντεταλμένος Ερευνητής, Εργαστήριο Κυτταρικής και Μοριακής Νευροβιολογίας, Tηλ: +30-210- 64 78 886,  e-mail: alavdas@pasteur.gr

Ε. Ταουφίκ, Δόκιμη Ερευνήτρια,   Εργαστήριο Μοριακής Γενετικής , Τηλ + 30 210 6478863,  e mail: taoufik@pasteur.gr

Πρόκειται για μια πρόσφατα εγκαταστημένη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου εφαρμόζονται τεχνολογίες αιχμής που αφορούν  στην ιn vivo γονιδιακή θεραπεία  με τη χρήση ανασυνδυασμένων ιικών φορέων, που φέρουν «θεραπευτικά γονίδια», και την ex vivo κυτταρική μεταμόσχευση βλαστικών κυττάρων και κυττάρων Schwann του ΠΝΣ, σε ζωικά μοντέλα νευροεκφυλιστικών/απομυελινοποιητικών ασθενειών και τραυματισμών  του νευρικού συστήματος. Η μονάδα είναι άμεσα συνδεδεμένη με μια πλατφόρμα συμπεριφορικής παρακολούθησης, όπου με μια σειρά από συμπεριφορικές / κινητικές δοκιμασίες παρακολουθείται η λειτουργική αποκατάσταση των πειραματοζώων.

Τα ζωικά πρότυπα ανθρώπινων νευρολογικών διαταραχών τα οποία μελετώνται στη μονάδα περιλαμβάνουν:

  • τραυματισμό του εγκεφαλικού φλοιού, νωτιαίου μυελού και ισχιακού νεύρου
  • μοντέλο 6-υδροξυντοπαμίνης (6-OHDA) και 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine (MPTP), ζωικά μοντέλα της νόσου του Parkinson
  • εστιασμένη ισχαιμία (middle cerebral artery occlusion, MCAO), ζωικό μοντέλο εγκεφαλικού επεισοδίου
  • μοντέλο επιληψίας με τη χορήγηση της νευροτοξίνης kainic acid

Η Μονάδα περιλαμβάνει 2 ψηφιακές στερεοταξικές συσκευές για τραυματισμούς του εγκεφάλου και της σπονδυλικής στήλης, 2 ψηφιακές συσκευές μικροέγχυσης και 1 στερεοσκόπιο εγχειρήσεων ενώ η λειτουργική αποκατάσταση των πειραματοζώων ελέγχεται με τις δοκιμασίες Rotarod, open-field και  paw-inking.