Διαγνωστικό Τμήμα

Υπεύθυνος τμήματος:
Δρ. Α. Μεντής,
Ερευνητής Α’,
Ιατρός Βιοπαθολόγος – Κλινικός Μικροβιολόγος
Email:  mentis@pasteur.gr

 Αρχική
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΩΝ, ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΑΙΜΟΛΗΨΙΕΣ: Καθημερινά, εργάσιμες ημέρες 08:00 – 12:00, χωρίς ραντεβού
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ: Καθημερινά, εργάσιμες ημέρες 08:00 – 14:00
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: Καθημερινά, εργάσιμες ημέρες 08:00 – 14:00
Συμπληρωματικές πληροφορίες βρίσκονται στα ακόλουθα έντυπα του εργαστηρίου:
 
Πληροφορίες: Γραμματεία Διαγνωστικού Τμήματος, τηλ: 210-6478804 και 210-6478806

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Διαγνωστικό Τμήμα καλύπτει μία από τις βασικές αποστολές του Ελληνικού Ινστιτούτου Pasteur, την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών εργαστηριακής διάγνωσης. Το ενδιαφέρον του τμήματος εστιάζεται στη διάγνωση λοιμωδών νοσημάτων από βακτήρια, ιούς και παράσιτα. Εκτός από τη χρησιμοποίηση κλασικών διαγνωστικών μεθόδων όπως είναι οι ανοσοενζυμικές τεχνικές, ο ανοσοφθορισμός και οι καλλιέργειες ιών, έχει δοθεί έμφαση τα τελευταία χρόνια στην εφαρμογή μεθόδων μοριακής βιολογίας για την ανίχνευση μικροβιακών παραγόντων όπως είναι η πραγματικού χρόνου αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (real time PCR). Οι διαγνωστικές εξετάσεις καλύπτουν ανάγκες ιδιωτών ή ασθενών δημόσιων και ιδιωτικών θεραπευτηρίων ενώ ένας σημαντικός αριθμός αναλύσεων αφορά κατοικίδια ζώα.

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Υπεύθυνη Ποιότητας: Δρ. Ε. Χορευτή

Το Διαγνωστικό Τμήμα συμμετέχει κάθε χρόνο σε προγράμματα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου από τους οργανισμούς Quality Control for Molecular Diagnostics (QCMD) και INSTAND e.V.  Η παροχή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών εξασφαλίζεται με την εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος Πολιτικής Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟT EN ISO 15189:2007. Το Διαγνωστικό Τμήμα έχει διαπιστευθεί σύμφωνα με το πρότυπο αυτό, από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), με αριθμό πιστοποιητικού 623.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Αιμοληψίες Ιδιωτών

Στο ΕΙΠ πραγματοποιούνται αιμοληψίες και λήψεις δειγμάτων σε ιδιώτες ασθενείς που παραπέμπονται για εξετάσεις από τους θεράποντες ιατρούς τους τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα – Παρασκευή) από 08:00 έως 12:00, χωρίς ραντεβού. Ο ασθενής δεν πρέπει να έχει γευματίσει τις τελευταίες 8 ώρες πριν την αιμοληψία.

Ο θεράπων ιατρός συμπληρώνει στο σχετικό Παραπεμπτικό Εξετάσεων το ιστορικό της νόσου και τα στοιχεία επικοινωνίας και επιλέγει στον Κατάλογο Εξετάσεων τις αιτούμενες εξετάσεις.

Παραλαβή αποτελεσμάτων εξετάσεων

Οι εξετάσεις ολοκληρώνονται γενικά εντός 1-3 εργασίμων ημερών. Οι απαντήσεις παραδίδονται γραπτά από τις 08:00 έως 14:00 κάθε ημέρα, εκτός της πρώτης, που δίνονται μετά τις 11:00. Απαραίτητη είναι η επίδειξη του αποκόμματος που δίνει η Γραμματεία του Διαγνωστικού Τμήματος την ημέρα της λήψεως του δείγματος για εξέταση. Τα αποτελέσματα επίσης μπορούν να αποσταλούν μέσω FAX ή να ταχυδρομηθούν στον ασθενή ή στον θεράποντα ιατρό εάν αυτό ζητηθεί από τον ασθενή κατά την αιμοληψία.

 


ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΙΑΤΡΟΥΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Το Διαγνωστικό Τμήμα αναλαμβάνει την εξέταση κλινικών δειγμάτων που αποστέλλονται από θεράποντες ιδιώτες ιατρούς, από ιατρούς συνεργαζομένων νοσοκομείων ή διαγνωστικών εργαστηρίων. Στις περιπτώσεις αυτές, ο ιατρός συμπληρώνει στο Παραπεμπτικό Εξετάσεων  το ιστορικό της νόσου και τα στοιχεία επικοινωνίας και επιλέγει στο σχετικό Κατάλογο Εξετάσεων , τις αιτούμενες εξετάσεις. Για την επιλογή του καταλλήλου δείγματος, ο ιατρός μπορεί να συμβουλευθεί τους πίνακες “Προτεινόμενο Βιολογικό Δείγμα ανά εξέταση”  και “Συνθήκες λήψεως, αποθήκευσης και μεταφοράς βιολογικών δειγμάτων” . Για την αποστολή αμνιακού υγρού για έλεγχο συγγενών λοιμώξεων, παρακαλούμε να συμπληρώνεται το αντίστοιχο “Παραπεμπτικό Εξετάσεως Αμνιακού Υγρού για Συγγενείς Λοιμώξεις”.

Αποστολή-μεταφορά δειγμάτων

Για την ασφαλή μεταφορά των δειγμάτων “Συνθήκες λήψεως, αποθήκευσης και μεταφοράς βιολογικών δειγμάτων”  είναι απαραίτητα τα ακόλουθα:

 • Σε κάθε περιέκτη πρέπει να υπάρχει αυτοκόλλητη ετικέτα με το όνομα του ασθενούς, το είδος του δείγματος, και την ημερομηνία δειγματοληψίας και να συνοδεύεται από το αντίστοιχο Παραπεμπτικό Εξετάσεων.
  Επιπλέον, στον  Κατάλογο Εξετάσεων πρέπει να είναι “τσεκαρισμένες” τις αιτούμενες εξετάσεις.
 • Καλό κλείσιμο των περιεκτών, ώστε να μη χύνεται το περιεχόμενο κατά την μεταφορά.
 • Τοποθέτηση του περιέκτη μέσα σε πλαστικό σακουλάκι και ακολούθως σε εξωτερικό περιέκτη.
 • Χρησιμοποίηση παγοκυστών και θερμομονωτικών δοχείων για την αποστολή δειγμάτων από μεγάλες αποστάσεις.
 • Επισήμανση με κόκκινη βούλα των μολυσματικών δειγμάτων (AIDS, Ηπατίτιδα, κλπ).


Παραλαβή δειγμάτων

Τα δείγματα των ασθενών παραλαμβάνονται από την Γραμματεία του Διαγνωστικού  Τμήματος στο Κτίριο 5, όλες τις εργάσιμες μέρες (Δευτέρα – Παρασκευή), από τις 08:00 έως τις 14:00.

Απαντήσεις αποτελεσμάτων

Τα αποτελέσματα των απαντήσεων ταχυδρομούνται προς τους θεράποντες ιατρούς. Σε επείγουσες περιπτώσεις τα αποτελέσματα μπορούν να αποσταλούν με FAX.

 

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Το Ινστιτούτο δεν έχει σύμβαση με ασφαλιστικά ταμεία ή άλλους οργανισμούς,  εκδίδει όμως νόμιμα αποδεικτικά για την είσπραξη του κόστους των εξετάσεων από τα ασφαλιστικά ταμεία.Υπάρχει η δυνατότητα πληρωμής μέσω πιστωτικών καρτών.

Ιατροί, νοσοκομεία, διαγνωστικά εργαστήρια
Για καλύτερη εξυπηρέτηση, το Ε.Ι.Π. προτείνει την υπογραφή συμβάσεων συνεργασίας του Διαγνωστικού Τμήματος με Δημόσια ή Ιδιωτικά Νοσοκομεία καθώς και με Διαγνωστικά Κέντρα. Για πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Γραφείο Marketing, τηλ 210-6478801.

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΖΩΑ

Στο Διαγνωστικό Τμήμα πραγματοποιούνται οι ακόλουθες διαγνωστικές εξετάσεις:

 • Λεϊσμανίωση (Leishmania infantum)
 • Ερλιχίωση (Ehrlichia canis)
 • Τοξοπλάσμωση (Toxoplasma gondii)
 Η αιμοληψία στα ζώα καθώς και η παραλαβή των δειγμάτων που αποστέλλονται από κτηνιάτρους, πραγματοποιείται όλες τις εργάσιμες ημέρες στο Ελληνικό Ινστιτούτο Pasteur, από τις 08:00 έως τις 14:00, χωρίς ραντεβού. Οι εξετάσεις ολοκληρώνονται εντός 1-3 εργασίμων ημερών. Τα αποτελέσματα παραλαμβάνονται καθημερινά 08:00 έως τις 14:00 ή αποστέλλονται ταχυδρομικά.
*ΑΠΟ 7 ΜΕΧΡΙ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΙΜΟΛΗΨΙΕΣ ΣΕ ΖΩΑ*
*ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΖΩΩΝ, ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ*
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ!

Τηλέφωνα επικοινωνίας
Γραμματεία Αναλύσεων: 2106478804 και 210 6478806
Κτηνίατρος: 210 6478831

 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Μετρό : στάση “Σταθμός Αμπελόκηποι”

Λεωφορείο : 550, Ε14, Χ14, Α5 & B5 στάση “Ιπποκράτειο“,

610 & 653 στάση “Υγειονομικό” και

230, 400, Α7, Β7, X95, Ε6 & Ε7 στάση “Αμπελόκηποι”

Τρόλλεϋ :     3, 7, 8, 10 & 13 στάση “Ιπποκράτειο”,

14 & 19 στάση “Υγειονομικό” και

18 στάση “Αμπελόκηποι”

Με αυτοκίνητο: Δυνατότητα προσωρινής στάθμευσης στο χώρο του Ινστιτούτου.

 

‘Αλλες υπηρεσίες

Το Διαγνωστικό Τμήμα του Ελληνικού Ινστιτούτου Pasteur, διαθέτει την ανάλογη υποδομή και τεχνογνωσία για την προσφορά μιας σειράς υπηρεσιών προς επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν:

 • Έλεγχοι αντιμικροβιακής δράσης απολυμαντικών ουσιών.
 • Προσδιορισμό αντιμικροβιακής δράσης νέων ουσιών.
 • Δοκιμές στειρότητας βιομηχανικών προϊόντων.
 • Εκτίμηση αποστειρωτικής ικανότητας μονάδων αποστείρωσης νοσοκομειακών αποβλήτων

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην Γραμματεία του Διαγνωστικού Τμήματος: 210-6478804, 210-6478806

Ιατρικές εξετάσεις
 Κατάλογος εξετάσεων_Page_1 Κατάλογος εξετάσεων_Page_2