Τμήμα Εμβολίων

Παραγωγή – συσκευασία

Παραγωγή – συσκευασία

Υπεύθυνος: Σγούρας Διονύσιος , τηλ. 210-64 78 890 sgouras@pasteur.gr

Η Μονάδα Εμβολίων του Ελληνικού Ινστιτούτου Pasteur, μοναδική για την χώρα μας, λειτουργεί παράγοντας και συσκευάζοντας εμβόλια και βιολογικά προϊόντα από το 1923. Η Μονάδα λειτουργεί κάτω από αυστηρές προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται από τις Ευρωπαϊκές οδηγίες και τον ΕΟΦ και υποστηρίζεται από το Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου και τη Μονάδα Πειραματοζώων του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ.

Στη Μονάδα γίνεται μερική παραγωγή του εμβολίου τετάνου. Τα συσκευαζόμενα προϊόντα είναι: φυματίνη, εμβόλιο BCG, αντιοφικός ορρός, εμβόλιο γρίππης, εμβόλιο διφθεριτικό και τετανικό ενηλίκων, εμβόλιο ιλαράς, εμβόλιο ερυθράς, εμβόλιο μηνιγγιτιδόκοκκου A/C/Y/W-135, εμβόλιο πνευμονιόκοκκου, εμβόλιο τύφου, εμβόλιο χολέρας, εμβόλιο κίτρινου πυρετού, εμβόλιο πολιομυελίτιδας,  αντιλυσσικό εμβόλιο και εμβόλιο tetravac (διφθερίτιδα, τέτανος, κοκκίτης, πολιομυελίτιδα).
Τα προϊόντα της Μονάδας διατίθενται κυρίως στο Υπουργείο Υγείας για την κάλυψη αναγκών της Δημόσιας Υγείας.

Επίσης η Μονάδα καλύπτει ανάγκες άλλων φορέων όπως ΙΚΑ, Ένοπλες Δυνάμεις, Νοσοκομεία, εργοστάσια κλπ, ενώ έχει στηρίξει με τη διάθεση εμβολίων και άλλων βιολογικών προϊόντων ανθρωπιστικές αποστολές στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Τέλος, ιδιώτες ιατροί και Ιδιωτικά Νοσηλευτικά Ιδρύματα μπορούν επίσης να προμηθευτούν από το Ινστιτούτο Παστέρ, μέσω της Μονάδας, εμβόλια και λοιπά βιολογικά προϊόντα.

Ποιοτικός έλεγχος

Ποιοτικός έλεγχος

Υπεύθυνος εργαστηρίου: Δρ. Δ. Σοφιανός, Βιολόγος, Τηλ. 210-6478829

Bιολογικός έλεγχος πειραματόζωων:  Δρ. Γ. Κίκης Κτηνίατρος, Τηλ. 210-6478831

Το Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου που διοικείται και λειτουργεί ανεξάρτητα από την Μονάδα Εμβολίων του ΕΙΠ διακρίνεται σε τρία επιμέρους εργαστήρια ελέγχου ποιότητας:

– Φυσικοχημικών Ελέγχων
– Μικροβιολογικών Ελέγχων
– Βιολογικών Ελέγχων

Το εργαστήριο είναι μέλος του European Network of Official Medicines Control Laboratories και της Ηellas Lab (εθνικός εκπρόσωπος της Eurolab). Λειτουργεί με βάση την ισχύουσα Φαρμακευτική Νομοθεσία (ΦΕΚ 233/7-4-1992 ,ΦΕΚ 322/6-5-1993 και 1522/27-7-1999) και εφαρμόζει τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή Φαρμακοποϊία, το PIC/S (Pharmaceutical Inspection Co-Οperation Sheme) καθώς και από τα πρότυπα ΕΝ 45001, ISO17025.

Το εργαστήριο είναι πιστοποιημένο κατά ISO-9002 (αριθμός 0410001064) από την TUV CERT Certification Body of Reinich-Wetfalischer και στις προτεραιότητες μας συγκαταλέγεται η προετοιμασία του για την πιστοποίηση κατά ISO17025.

Είναι επίσημα εξουσιοδοτημένο από Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (Ι.Φ.Ε.Τ) να εκτελεί ελέγχους σε εμβόλια και βιολογικά προϊόντα (αρ. απόφασης Δ.Σ. του Ι.Φ.Ε.Τ 88/30-6-1992) τους οποίους εκτελεί για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας-Πρόνοιας (Υ.Υ.Π.) καθώς και για λογαριασμό του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ)

Το Εργαστήριο έχει επίσης την ευθύνη ελέγχου του 80% των διακινουμένων από τον Δημόσιο Τομέα εμβολίων. Γίνεται ανάπτυξη και παραγωγή νέων διαγνωστικών προϊόντων και υπάρχει συμμετοχή σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα.

Από το 1993 λειτουργεί στο εργαστήριο το Κέντρο Αναφοράς για την Ανοσολογική Απόκρισης. Από το 1993-2002 έχουν μελετηθεί 5700 οροί.