Επιμορφωτικά Σεμινάρια για καθηγητές μέσης εκπαίδευσης

Επιμορφωτικά Σεμινάρια για καθηγητές μέσης εκπαίδευσης στο ΕΙΠ: Μία δραστηριότητα για τη διάχυση της Σύγχρονης Επιστημονικής γνώσης στη Βιολογία

Κίνητρα
Oι εξελίξεις στις Βιολογικές επιστήμες συνιστούν σήμερα έναν νέο άξονα πάνω στον οποίο διαρθρώνεται σημαντικό κομμάτι της παγκόσμιας οικονομίας. Ο ταχύτατος ρυθμός παραγωγής τεράστιου όγκου νέων δεδομένων δεν αφήνει τα χρονικά περιθώρια για την κοινωνική τους ενσωμάτωση. Ο σύγχρονος πολίτης επιβάλλεται να μπορεί να ξεχωρίσει την χρησιμότητα ή την επικινδυνότητα των πραγματικοτήτων αλλά και τις ουτοπίες. Και τούτο γιατί πρέπει να πάρει αποφάσεις μέσα από τις οποίες θα μπορεί να εκμεταλλεύεται τα νέα δεδομένα της επιστήμης και της τεχνολογίας, ενώ ταυτόχρονα θα προστατεύεται από επικίνδυνες ακρότητες. Για να εξασφαλιστεί αυτό απαιτείται σωστή παιδεία και ενημέρωση.Μια κοινότητα που οφείλει να εμπλακεί ενεργά στην διάδοση και στην κατανόηση της νέας γνώσης είναι η επιστημονική.

Η κοινότητα αυτή, είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη μορφών επικοινωνιακής πρωτοβουλίας, που θα βοηθήσουν τους προσλαμβάνοντες τη γνώση να διακρίνουν οφέλη και κινδύνους από την εκμετάλλευση της. Θα πρέπει να βρεθούν νέοι τρόποι κατανόησης και διαχείρισης της με βάση τους οποίους η ποσότητα και η ποιότητα θα αναδεικνύονται ως ισότιμες αξίες. Η διεπιστημονική προσέγγιση, η κριτική, ο έλεγχος και η ένταξη των επιστημονικών γνώσεων σε ένα ιστορικό πλαίσιο μπορούν να εκπληρώσουν αυτό τον υψηλό στόχο.

Στόχος

Στόχος

Συμβαδίζοντας με ανάλογες δραστηριότητες επιστημονικών Κέντρων της Ευρώπης, το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ ανταποκρινόμενο σε αυτή την αναγκαιότητα, ως φορέας με κοινωνικό ρόλο στον τομέα της Δημόσιας Υγείας αλλά και της Εκπαίδευσης, πέτυχε χρηματοδότηση από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, του προγράμματος «ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΘΥΡΕΣ» αναλαμβάνοντας μεταξύ άλλων και την πρωτοβουλία να πραγματοποιήσει σειρά επιμορφωτικών σεμιναρίων σε θέματα που αφορούν σε τεχνολογίες αιχμής των Βιοεπιστημών

Βασικός στόχος της δραστηριότητας αυτής ήταν η μεταφορά ενός μηνύματος για την νέα επιστημονική και κοινωνική πραγματικότητα σε καθηγητές της Μέσης Εκπαίδευσης που διδάσκουν το μάθημα Βιολογίας και οι οποίοι, κατά κύριο λόγο, είναι φορείς της.

«Όταν η αριστεία στη έρευνα τίθεται ως κυρίαρχος στόχος, άλλο τόσο θα πρέπει να τίθεται και ως στόχος στην παιδεία. Όταν η συνεχής ενημέρωση αποτελεί κοινωνική ανάγκη, άλλο τόσο αποτελεί ανάγκη και η συνεχής αναμόρφωση της παιδείας».

Πραγματοποίηση του στόχου

Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, μάχιμοι ερευνητές του ΕΙΠ, ενός ερευνητικού κέντρου με διεθνή συμβολή στη Βιοϊατρική έρευνα αιχμής, ανέλαβαν τη μεταφορά των πιο σύγχρονων δεδομένων της βιολογικής έρευνας, σε διδάσκοντες το μάθημα της βιολογίας στη μέση εκπαίδευση τους επιστήμονες δηλαδή που είναι υπεύθυνοι για την σωστή πρόσληψη των δεδομένων αυτών από τους πολίτες του αύριο.

Θεματολογία

Η θεματολογία των σεμιναρίων εστιάστηκε στη σχέση επιλεγμένων σύγχρονων επιστημονικών δεδομένων και αντίστοιχων αναπτυσσόμενων ή καθιερωμένων σύγχρονων τεχνολογιών, στη θεωρητική και πρακτική τους προσέγγιση και στον διεπιστημονικό τους χαρακτήρα.

Πρόγραμμα σεμιναρίων

Χαρακτηριστικά της δραστηριότητας

Οι δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στα διαστήματα 26-28 Ιουνίου 2006, 18-20 Δεκεμβρίου 2006 και 2-4 Ιουλίου 2007 χαρακτηρίζονταν από την συμμετοχή ομιλητών από διαφορετικά γνωστικά παιδεία και επιστημονικούς χώρους (ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς), την συμμετοχή νέων εκπαιδευτών (μεταπτυχιακών φοιτητών & μεταδιδακτορικών συνεργατών), την συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας (EMBL-ELLS) την δωρεάν συμμετοχή καθηγητών οι οποίοι, αφενός δεν είχαν διδαχθεί ανάλογα θέματα, αφετέρου προέρχονταν από την επαρχία όπου οι δυνατότητες να λειτουργήσει βιωματικά η νέα γνώση είναι περιορισμένη, την δημιουργία συγγράμματος και αντίστοιχου CD, την διάθεση DVDs με εκπαιδευτικό υλικό (Howard Hughes medical Institute) και την στατιστική μελέτη στοιχείων που ελήφθησαν από ερωτηματολόγια που αφορoύσαν στα αποτελέσματα της δραστηριότητας ειδικά διαμορφωμένα για κάθε κατηγορία συμμετεχόντων (ομιλητές , εκπαιδευτές , καθηγητές).

Eιδικές εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων:Μια έκθεση βιβλίων αυστηρά επιστημονικού περιεχομένου αλλά και εκλαϊκευμένα επιστημονικά βιβλία από προσκεκλημένους εκδοτικούς οίκους (πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, Κάτοπτρο και Τραυλός) την οποία στήριξαν εθελοντικά μαθητές του Λυκείου

 

  • Μια κλήρωση ενός κιτ απομόνωσης γενωμικού DNA που προσφέρθηκε από την εταιρεία Βiorad
  • Ανταλλαγή ιδεών μεταξύ καθηγητών και μάχιμων ερευνητών
  • Διεξαγωγή διεπιστημονικών συζητήσεων σε στρογγυλό τραπέζι
Προσφορά

Η προσφορά αυτού του έργου, η οποία ελπίζουμε ότι κάποτε θα μπορέσει να θεσμοθετηθεί και να στηριχθεί από το Υπουργείο Παιδείας, αφορά σε μια δημιουργική πολυεπίπεδη αλληλεπίδραση κοινωνικών ομάδων που όμως εμπλέκονται σε ένα κοινό πεδίο δραστηριοτήτων που σχετίζεται με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα που πηγάζει από τις εξελίξεις στις επιστήμες της ζωής. Η πραγματικότητα του 21ου αιώνα.

Στατιστικά στοιχεία συμμετοχής καθηγητών

Ευχαριστίες

Ευχαριστούμε όλους όσους με τον ένα ή άλλο τρόπο συνετέλεσαν ώστε αυτά τα σεμινάρια να αποτελέσουν μια διακριτή και αξέχαστη δραστηριότητα του ΕΙΠ

Οργάνωση και Επιμέλεια κειμένων

Χαραλαμπία Μπολέτη – Σύλβα Χαραλάμπους