Επίσκεψη Ελληνογαλλικής Σχολής Ευγένιος Ντελακρουά (Lycée Franco Hellénique Eugène Delacroix / LFH)

Στις 23 Απριλίου 2012, 15 μαθητές της Γ’ Λυκείου της Ελληνογαλλικής Σχολής Ευγένιος Ντελακρουά (Lycée Franco Hellénique Eugène Delacroix/LFH) με θετική κατεύθυνση, πραγματοποίησαν 4ωρη επίσκεψη στο Εργαστήριο Ανοσολογίας του Ελληνικού Ινστιτούτου Pasteur, συνοδευόμενοι από τους καθηγητές τους στο μάθημα Επιστήμες της Ζωής και της Γης, την κα Muriel Gagneron –που είχε την πρωτοβουλία και στήριξε με θέρμη το εγχείρημα– και τον κο Alain Vallauri. Κύριος στόχος της επίσκεψης ήταν η επαφή των υποψηφίων -για το baccalauréat- μαθητών με τον εργαστηριακό πάγκο, καθώς και η επίλυση αποριών σχετικά με τις σπουδές τους στα Γαλλικά πανεπιστήμια και την πιθανή επαγγελματική καριέρα τους ως βιολόγων/ερευνητών.

Οι μαθητές εξοικειώθηκαν με τις κύριες έννοιες της Ανοσολογίας και τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου, που περιλαμβάνουν το ρόλο της φυσικής αυτοανοσίας και τη συσχέτιση με την παθολογική αυτοανοσία, μέσω της μελέτης του μοντέλου της αυτοάνοσης θυρεοειδικής νόσου. Παράλληλα, εκπαιδεύτηκαν σε ανοσολογικές τεχνικές με την ενεργή συμμετοχή τους τόσο σε μία ανοσοενζυμική δοκιμασία (ELISA) για τη μέτρηση της συγκέντρωσης αντισωμάτων και την ανάλυση των αποτελεσμάτων, όσο και σε μία ηλεκτροφόρηση με βάση το μοριακό βάρος πρωτεϊνών και θραυσμάτων αυτών σε πήκτωμα πολυακρυλαμιδίου παρουσία του παράγοντα SDS (SDS-PAGE) υπό αναγωγικές και μη αναγωγικές συνθήκες, με σκοπό τη διερεύνηση της καθαρότητας τμημάτων ανοσοσφαιρίνης γ. Η αλληλεπίδραση με τους ερευνητές του Εργαστηρίου, καθώς και η εξοικείωση στις ανοσολογικές τεχνικές στέφθηκε με επιτυχία και το Εργαστήριο δέχθηκε πολύ θετικά σχόλια από το Γαλλικό Σχολείο. (εκτιμήθηκε πολύ και η επικοινωνία στη γαλλική γλώσσα!)

Το LFH επιθυμεί να επεκτείνει αυτές τις εκπαιδευτικές επισκέψεις σε άλλους μαθητές από τα τμήματα θετικής κατεύθυνσης, σε ετήσια βάση, δεδομένου του αντίκτυπου των συναντήσεων αυτών στην επαγγελματική πορεία των μαθητών. Το Εργαστήριο Ανοσολογίας του ΕΙΠ ανανεώνει λοιπόν το ραντεβού του με τους υποψηφίους για το baccalauréat για την επόμενη σχολική χρονιά!

[ipaper id=95561935 width=600 mode=slide]