Τεχνολογικές Υποδομές

Η αριστεία στην έρευνα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αριστεία των διαθέσιμων τεχνολογιών αιχμής. Η επένδυση στον εκσυγχρονισμό των τεχνολογικών υποδομών στο ΕΙΠ, έχει σκοπό να συνεισφέρει ουσιαστικά στην ανταγωνιστική μεταφραστική και βασική έρευνα που διεξάγεται στα εργαστήριά του.

Οι ερευνητές που δραστηριοποιούνται στην οργάνωση και λειτουργία των υποδομών, παράλληλα με το ερευνητικό τους έργο, επιχειρούν υψηλής ποιότητας παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών στον ακαδημαϊκό χώρο και στη φαρμακοβιομηχανία.