Προπτυχιακή εκπαίδευση

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, δέχεται φοιτητές ΑΕΙ και ΑΤΕΙ, για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης, τόσο στον Τομέα της Έρευνας όσο και στον Τομέα  της Δημόσιας Υγείας και των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.

Οι διαθέσιμες θέσεις, ανάλογα με τις δυνατότητες των επιμέρους τμημάτων, καταχωρούνται στο   Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ (https://submit-atlas.grnet.gr/), από όπου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να ενημερώνονται.