Σεμινάρια – ομιλίες

To E.I.Π οργανώνει κύκλους διαλέξεων / σεμιναρίων με τη συμμετοχή καταξιωμένων επιστημόνων από τον Διεθνή Ακαδημαϊκό και Ερευνητικό χώρο. Τα σεμινάρια αυτά απευθύνονται κατ’ αρχήν στον ειδικό σε θέματα Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας, σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές Βιολογίας, Χημείας, Φαρμακευτικής και των Ιατρικών Επιστημών αλλά και στον κλινικό και ειδικευόμενο ιατρό καλύπτοντας θεματικές ενότητες όπως Λοιμώξεις, Νευροβιολογία, Ανοσολογία και Δημόσια Υγεία.

Η προσπάθεια αυτή φιλοδοξεί να ενημερώσει τους ειδικούς επιστήμονες σε θέματα αιχμής στην σύγχρονη έρευνα και να συμβάλει στην συγκρότηση δικτύων επικοινωνίας και συνεργασίας στα πλαίσια της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας.

Πρόγραμμα σεμιναρίων
Οργανωτική Επιτροπή
Δρ. Διονύσης Σγούρας
Δρ. Ουρανία Γεωργοπούλου
Κα. Χριστίνα Δρίβα

Σεμινάρια Έρευνας και Τεχνολογίας

Επιμορφωτικά Σεμινάρια Έρευνας και Τεχνολογίας

Το Eλληνικό Ινστιτούτο Παστέρ συντόνισε (2004-2006) τις δραστηριότητες του Ελληνικού Δικτύου Φωτονικής Μικροσκοπίας και την διοργάνωση σειράς επιμορφωτικών σεμιναρίων στην Φωτονική Μικροσκοπία με συνεργαζόμενους φορείς το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Ινστιτούτο Βιοϊατρικής Έρευνας-ITE στα Ιωάννινα και το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Οι δραστηριότητες του Δικτύου χρηματοδοτήθηκαν από την Γενική Γραμματεία Έρευναs και τεχνολογίας στα πλαίσια του προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ-Ανθρώπινα δίκτυα Ε&Τ επιμόρφωσης. Στην διοργάνωση των σεμιναρίων συμμετείχαν σαν συνχρηματοδότες και ιδιωτικοί φορείς (ΔΘΚΑ-ΥΓΕΙΑ, οι εταιρείες ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ και LAB SUPPLIES). Οι εταιρείες ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ,  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΙ & ΟΡΓΑΝΑ και LaborScience Α.Ε. παραχώρησαν εξοπλισμό και προσωπικό για τις διδασκαλία των πρακτικών ασκήσεων.

Συντονίστρια προγράμματος:

Χ. ΜΠΟΛΕΤΗ – Μονάδα Οπτικής Μικροσκοπίας & Τμήμα Μικροβιολογίας, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

Μέλη Ελληνικού Δικτύου Φωτονικής Μικροσκοπίας:

  • Δ. ΘΩΜΑΪΔΟΥ – Μοναδα Οπτικής Μικροσκοπίας/Τμήμα Βιοχημείας, ΕΙΠ, Αθήνα
  • Χ. ΜΠΟΛΕΤΗ – Μονάδα Οπτικής Μικροσκοπίας/Τμήμα Μικροβιολογίας, ΕΙΠ, Αθήνα
  • Χ. ΔΕΛΙΔΑΚΗΣ – Βιολογικό τµήµα-Παν. Κρήτης-ΙΜΒΒ-ΙΤΕ / Ηράκλειο
  • Δ. ΚΑΡΑΓΩΓΕΩΣ – ΙατρικήΣχολή-Παν. Κρήτης/ Ηράκλειο
  • C. MURPHY– Βιοϊατρικό Ινστιτούτο-ΙΤΕ / Ιωάννινα
  • Σ.ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ – Ιατρική Σχολή-Παν. Ιωαννίνων / Ιωάννινα
  • Σ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙ∆ΗΣ – Ιατρική Σχολή Παν. Ιωαννίνων/Βιοϊατρικό Ινστιτούτο-ΙΤΕ / Ιωάννινα
  • Γ. ΝΑΣΙΟΥΛΑΣ – ∆ΘΚΑ-ΥΓΕΙΑ / Αθήνα

Συνεργάτες από Διεθνή Επιστημονικά κέντρα: SPENCER SHORTE – Platform of Dynamic Imaging – Institut Pasteur- Paris-France

Επιμορφωτικά Σεμινάρια Φωτονικής Μικροσκοπίας ΕΙΠ

Διοργάνωση: Δήμητρα Θωμαϊδου – Χαραλαμπία Μπολέτη

Τα σεμινάρια:

Οργανώθηκαν στις:

17-24 Μαΐου 2004
«Εφαρμογές Μεθόδων της Φωτονικής Μικροσκοπίας στην Βιοϊατρική Έρευνα και τη Διάγνωση»

18-22 Απριλίου 2005
«Σύγχρονες μέθοδοι Φωτονικής Mικροσκοπίας και εφαρμογές στην Bιοϊατρική Έρευνα και τη Διάγνωση»

Απευθύνονταν σε βιολόγους, μεταπτυχιακούς φοιτητές, ιατρούς και τεχνικούς διαγνωστικών εργαστηρίων και νοσοκομείων.

Αποτελούνταν από θεωρητικό μέρος και πρακτικές ασκήσεις.

Στο θεωρητικό μέρος αναπτύχθηκαν οι βασικές αρχές της φωτονικής μικροσκοπίας (φωτεινού πεδίου και φθορισμού), οι δυνατότητες που έχουν προέλθει από τον συνδυασμό της τεχνολογίας της ψηφιακής απεικόνισης με την οπτική μικροσκοπία καθώς και οι βασικές αρχές της συνεστιακής μικροσκοπίας. Εφαρμογές της φωτονικής μικροσκοπίας στην Έρευνα και την Ιατρική διάγνωση αναφέρθηκαν  κυρίως σε λοιμώδη νοσήματα, την κυτταρική βιολογία και την νευροβιολογία. Παράλληλα παρουσιάσθηκαν σύγχρονες τεχνολογίες αιχμής (όπως π.χ. η χρήση των φθοριζουσών πρωτεϊνών και οι τεχνικές FRET, FRAP, FCS) και σε εφαρμογές της σύγχρονης μικροσκοπίας σε in vivo απεικόνιση (time lapse video microscopy) στην βιοϊατρική έρευνα με συμμετοχή ομιλητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Οι πρακτικές ασκήσεις των σεμιναρίων είχαν στόχο την εκπαίδευση των καταρτιζομένων σε παρασκευή δείγματος για ανάλυση σε κλασσικό ή συνεστιακό μικροσκόπιο, εξοικείωση με μεθόδους χρώσης και αντιδραστήρια που χρησιμοποιούνται για την απεικόνιση ενδοκυττάριων μοριακών δεικτών και στοιχείων μορφολογίας του κυττάρου, εξοικείωση στη χρήση ορθού & ανάστροφου κλασσικού και συνεστιακού μικροσκοπίου, εξοικείωση με ψηφιακές κάμερες και λογισμικά για την λήψη ψηφιακής εικόνας και τέλος εξοικείωση με λογισμικά για ανάλυση ψηφιακής εικόνας.

Επιχορήγηση: Συγχρηματοδότηση κατά 75% από τo Eυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και κατά 25% από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Μέτρου 8.3 «Ανθρώπινο Τεχνολογικό Δυναμικό», Δράση 8.3.6 «Ανθρώπινα Δίκτυα Ερευνητικής και Τεχνολογικής Επιμόρφωσης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» – Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000 – 2006.
http://www.antagonistikotita.gr/