Βιβλιοθήκη

Υπεύθυνη: Δήμητρα Καζάνα, Τηλ. 210-6478872, E-mail: library@pasteur.gr

Αρχική

Η βάση της Βιβλιοθήκης του Ελληνικού Ινστιτούτου Pasteur, δημιουργήθηκε το 1922, ταυτόχρονα με την έναρξη της λειτουργίας του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ. Υπάρχουν τίτλοι περιοδικών που ξεκινούν από το 1920 αλλά ουσιαστικά όμως ο εμπλουτισμός της  ξεκινά από το 1950.

Η βιβλιοθήκη σήμερα περιλαμβάνει διακόσιους περίπου τίτλους εξειδικευμένων περιοδικών (κατάλογος – pdf ) σχετικών με τους ερευνητικούς τομείς του Ινστιτούτου αλλά και σε θέματα Δημόσιας Υγείας. Σε 90% περίπου από τα περιοδικά που αναγράφονται στον κατάλογο υπάρχει ηλεκτρονική πρόσβαση. Επίσης η βιβλιοθήκη του ΕΙΠ

  • συμμετέχει στο Δίκτυο των Ελληνικών βιβλιοθηκών του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης
  • είναι μέλος στο Ηeal Link, των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών, έχοντας πρόσβαση online και full text στα περιοδικά των περισσοτέρων εκδοτικών οίκων που περιέχονται.
  • είναι συνδεδεμένη με τη βιβλιοθήκη του Ινστιτούτου Παστέρ στο Παρίσι, από την οποία μπορεί να προμηθευτεί εκτυπώσεις άρθρων που δεν ανακτώνται από τις παραπάνω πηγές.

H Βιβλιοθήκη προσφέρει:

  • Λειτουργία Αναγνωστηρίου. Καθημερινά από τις 08:00 π.μ. έως τις 14:00 μ.μ.
  • Αποστολή φωτοαντιγράφων, fax, e-mail από το διαθέσιμο υλικό της βιβλιοθήκης σε απομακρυσμένους χρήστες σε όλη την Ελλάδα.

Ώρες για το κοινό

Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί για το κοινό όλες τις εργάσιμες μέρες, από τις 08:00 έως τις 14:00

Προσωπικό

Υπεύθυνη Βιβλιοθηκονόμος: Δήμητρα Καζάνα

Τηλ. 210-6478872,

ax: 210-6426323,

E-mail: library@pasteur.gr

Επιστημονικές επιθεωρήσεις

Κατάλογος επιστημονικών επιθεωρήσεων σε έντυπη και ηλεκτρονική (on line) μορφή.