Όμιλος φίλων Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ

Ο όμιλος φίλων του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ είναι ένα Σωματείο μη κερδοσκοπικού ή επαγγελματικού χαρακτήρα με σκοπό την ενθάρρυνση και αξιοποίηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας για την προώθηση των σκοπών του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ.

Για την εκπλήρωση των σκοπών του, το Σωματείο επιδιώκει την οικονομική ενίσχυση των δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου από ιδιώτες, ιδρύματα, οργανισμούς ή εταιρείες, ενημερώνει και πληροφορεί την κοινή γνώμη για τη σημασία του επιστημονικού και κοινωνικού έργου του Ινστιτούτου και προβαίνει σε κάθε σχετική ενέργεια για την επιδίωξη των σκοπών του. Παραδείγματα της δράσης του Ομίλου Φίλων Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ αποτελούν η αγορά μοντέρνου εξοπλισμού, η παροχή υποτροφιών σε νέους επιστήμονες ή η οικονομική υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων συνεισφέροντας στις ανάγκες του Ινστιτούτου για την επιδίωξη Αριστείας και η οργάνωση επιστημονικών ομιλιών για τη διάχυση της επιστημονικής γνώσης στο ευρύτερο κοινό και πολιτισμικών και κοινωνικών εκδηλώσεων.

Η έδρα του Ομίλου βρίσκεται στην Αθήνα, Βασ. Σοφίας 127. Μέλη του Ομίλου μπορεί να είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ενδιαφέρεται για τους σκοπούς του Σωματείου. Όργανα διοίκησης του Σωματείου είναι το ΔΣ, η Εξελεγκτική Επιτροπή και η Γενική Συνέλευση των μελών του.

Σήμερα, το ΔΣ του Ομίλου απαρτίζουν οι:

  • Καθηγητής Ορέστης Τσόλας           – Πρόεδρος
  • Βίλκη Αντωνιάδου                          – Αντιπρόεδρος
  • Γεωργία Κονείδου                          – Γεν. Γραμματέας
  • Αλέξανδρος Κουκλέλης                  – Ταμίας
  • Δρ. Χριστίνα Οικονομοπούλου       – Μέλος