ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 5 ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ Ι.Σ.Ν.

Για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης παρακαλώ πατήστε εδώ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 8_2017 Για το τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) παρακαλώ πατήστε εδώ : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ_ ΤΕΥΔ      

Περισσότερα... · Σχόλια: κλειστά

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

Για το πλήρες κείμενο της προσκλήσεως, παρακαλούμε πατήστε εδώ:  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ-ΒΑΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΑ-ΨΛΧΨ46ΨΧ6Τ-77Υ

Περισσότερα... · Σχόλια: κλειστά

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_BIOIMANGING GR-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Για το πλήρες κείμενο της προσκλήσεως παρακαλούμε πατήστε εδώ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_BIOIMANGING GR-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΩΚΛΠ46ΨΧ6Τ-2ΔΘ Για το κείμενο της αιτήσεως παρακαλούμε πατήστε εδώ:  ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΕΩΣ  

Περισσότερα... · Σχόλια: κλειστά

Π ρ ό σ κ λ η σ η στην Επιστημονική Ημερίδα της Επιτροπής Βιοηθικής (ΕΒΕΙΠ) του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ – Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2017, ώρα 10.00-14.00

  Για την πρόσκληση παρακαλώ πατήστε εδώ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Για το πρόγραμμα παρακαλώ πατήστε εδώ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Για το Δελτίο Τύπου παρακαλώ πατήστε εδώ : ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Περισσότερα... · Σχόλια: κλειστά

Εις μνήμην Φώτη Καφάτου

Για να δείτε το πλήρες κείμενο παρακαλούμε πατήστε εδώ: Εις μνήμην Καφάτου

Περισσότερα... · Σχόλια: κλειστά