Πρακτικό Επιλογής για την πλήρωση τριών (3) θέσεων Επιστημονικών Συνεργατών στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ.

Για να δείτε το πλήρες κείμενο παρακαλούμε πατήστε εδώ: 3681-ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ 3 ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Περισσότερα... · Σχόλια: κλειστά

Πρακτικό Επιλογής για την πλήρωση έξι (6) θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ.

Για να δείτε το πλήρες κείμενο παρακαλούμε πατήστε εδώ3680-ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ 6 ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΨ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ:

Περισσότερα... · Σχόλια: κλειστά

Πρακτικό Επιλογής για την πλήρωση πέντε (5) θέσεων Μεταδιδακτορικών Συνεργατών στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ.

Για να δείτε το πλήρες κείμενο παρακαλούμε πατήστε εδώ: 3679-ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ 5 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΔ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Περισσότερα... · Σχόλια: κλειστά

Πρακτικό Επιλογής για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων Μεταδιδακτορικών Συνεργατών στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ.

Για να δείτε το πλήρες κείμενο παρακαλούμε πατήστε εδώ: 3678-ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ 4 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΔ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Περισσότερα... · Σχόλια: κλειστά

Επιστημονική Ημερίδα της Επιτροπής Βιοηθικής του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ με θέμα: ” Ηθικές Προκλήσεις στην Έρευνα με βιολογικό υλικό”.

Για να δείτε το πλήρες κείμενο παρακαλούμε πατήστε εδώ:  ΕΒΕΙΠ_Day Conference 30_11_2017 FLYER

Περισσότερα... · Σχόλια: κλειστά