Μονάδες Γενικών Υπηρεσιών

[spoiler show=”Επικοινωνία” hide=”Επικοινωνία”]

Υπεύθυνη: Δρ Σ. Χαραλάμπους, Κύρια Ερευνήτρια,  Τηλ: 210 6478862 -210 6478854, e-mail: sharalambous@pasteur.gr

Υπεύθυνη κτηνίατρος: Δρ  Α. Μαραντίδου, Ειδικός Τεχν. Επιστήμονας Α – Τηλ: 210 6478896

Φροντιστές ζώων:  Θ. Βανάκας,  Α. Βαγιωνάς,  Ν. Βλαχογιάννης

[/spoiler]

Στις μονάδες του Τμήματος, εξειδικευμένο προσωπικό στηρίζει το έργο της έρευνας και της διάγνωσης. Εκπαιδεύει τους νέους ερευνητές και τους συμβουλεύει σε ζητήματα διαχείρισης και υγείας των ζώων εργαστηρίου, σε θέματα εμπλουτισμού των συνθηκών διαβίωσής τους αλλά και σε ζητήματα που αφορούν σε δυσκολίες αναπαραγωγής τους.

Αίτηση διάθεσης ζώων εργαστηρίου

Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες που παρέχονται αφορoύν σε:

 • Προμήθεια στελεχών ποντικών (πολλά από τα οποία είναι προϊόντα έρευνας του ΕΙΠ), αρουραίων και ινδικών χοιριδίων
 • Διατήρηση και ανάπτυξη αποικιών μικρών τρωκτικών
 • Προσωρινή στέγαση πειραματόζωων
 • Χειρισμός ανοσοανεπαρκών ποντικών
 • Καραντίνα και παρακολούθηση της υγείας των ζώων
 • Χορήγηση φαρμάκων / παραγόντων με διάφορες μεθόδους: ενδοφλέβια (i.v.), ενδοπεριτοναϊκά (i.p.), υποδόρια (sc), από το στόμα (per os)
 • Συλλογή αίματος, ορού, πλάσματος, ιστών
 • Παρασκευή και διάθεση παγωμένων και εγκλεισμένων σε παραφίνη ιστών από οποιοδήποτε πειραματικό μοντέλο ζητηθεί
 • Ιστοπαθολογική μικροσκοπική αξιολόγηση ιστών
 • Παραγωγή πολυκλωνικών αντισωμάτων
 • Έλεγχοι τοξικότητας
 • Ποιοτικός έλεγχος εμβολίων

Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε με την υπεύθυνη του Τμήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση: sharalambous@pasteur.gr ή τηλεφωνείστε στο 210 6478800, εσωτ. 862, 896

Εκτροφή/Διανομή

Εκτροφη/Διανομή

 

Φροντιστές ζώων:  Νίκος Βλαχογιάννης

Οι συνθήκες  του χώρου χαρακτηρίζονται ως ελεύθερες από παθογόνα. Τα ζώα εργαστηρίου που διατηρούνται εδώ είναι:

 

Ποντίκια:

 • Ετερομικτικά στελέχη ποντικών
 • Αιμομικτικά στελέχη ποντικών
 • Μεταλλαγμένα και γενετικά στοχευμένα στελέχη ποντικών

Αρουραίοι:

 • Στελέχη Lewis
 • Στελέχη Wistar
 • Στελέχη Sprague Dawley

Ινδικά χοιρίδια

Διατίθενται για ποιοτικό έλεγχο

Κατάλογος ζώων εργαστηρίου

Ποιοτικός έλεγχος

Ποιοτικός έλεγχος

 

Υπεύθυνος: Δ. Σοφιανός,  Δρ Βιολογίας, Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Α, Εργαστήριο Ποιοτικού ελέγχου, Τηλ: 210 6478829, e -mail:sofianos@pasteur.gr

Κτηνίατρος: Δρ Γ. Κίκης, Τηλ: 210 6478831

Οι συνθήκες του  χώρου χαρακτηρίζονται ως ελεύθερες από παθογόνα. Τα διαφορετικά είδη ζώων εργαστηρίου διατηρούνται σε διαφορετικούς χώρους:

 • Ινδικά Χοιρίδια : Ποιοτικός έλεγχος των εμβολίων που παράγονται από την Μονάδα Εμβολίων του ΕΙΠ
 • Ποντίκια: Τοξικολογικές δοκιμασίες για διαγνωστικούς σκοπούς
Μονάδα Ιστοπαθολογίας

Μονάδα Ιστοπαθολογίας

Υπεύθυνοι: L. Probert, Διευθύντρια Έρευνας
Τηλ: 210 6478866 εσωτ. 863, email: lesley@pasteur.gr
Σ. Χαραλάμπους, Κύρια Ερευνήτρια
Τηλ: 210 6478862 -210 6478854 email: sharalambous@pasteur.gr

Εργ. Μοριακής Γενετικής

Παρασκευή και διάθεση παγωμένων και εγκλεισμένων σε παραφίνη ιστών από οποιοδήποτε πειραματικό μοντέλο ζητηθεί.

 

Μεγάλα τρωκτικά

Μονάδα μεγάλων τρωκτικών

 

Φροντιστής ζώων: Θ. Βανάκας, τηλ: 210 6478895

Ο χώρος χαρακτηρίζεται από συμβατικές συνθήκες και υπάρχει δυνατότητα διατήρησης 30 κουνελιών σε ατομικά κλουβιά.

 • Παραγωγή πολυκλωνικών αντισωμάτων
 • Άλλα πειραματικά πρωτόκολλα
Καραντίνα

 

Καραντίνα

Φροντιστής ζώων: Θ. Βανάκας, τηλ: 210 6478895

Ο χώρος χαρακτηρίζεται από συμβατικές συνθήκες. Δυνατότητα στέγασης μέχρι 200 τρωκτικά

 • Προσωρινή διατήρηση ζώων από άλλες εγκαταστάσεις. Μέγιστος χρόνος: 1 μήνας.
 • Προσωρινή διατήρηση ζώων μέχρι να προγραμματισθεί η μεταφορά εμβρύων τους σε SPF συνθήκες.