Μονάδα Διαγονιδιακής Τεχνολογίας

Υπεύθυνη: Σ. Χαραλάμπους, Κύρια ΕρευνήτριαΕργαστήριο Μοριακής ΓενετικήςTηλ: +30 210 6478862 -210 6478854, e-mail: sharalambous@pasteur.gr
Αρχική

Η Μονάδα Διαγονιδιακής Τεχνολογίας (ΜΔΤ) αποτελείται από ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο και μια πτέρυγα για τη διατήρηση διαγονιδιακών, ελλειματικών και μεταλλαγμένων ποντικών σε συνθήκες ελεύθερες από παθογόνα, (SPF). Λειτουργεί ως οργανωμένη μονάδα παροχής υπηρεσιών από το 1996. Τα διαγονιδιακά ζώα της μονάδας αποτελούν ερευνητικά προϊόντα, διεθνώς αναγνωρισμένα ως πρότυπα ανθρώπινων μολυσματικών, φλεγμονωδών, νευροεκφυλιστικών νόσων, όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα, η πολλαπλή σκλήρυνση, η καχεξία και η φλεγμονώδης νόσος του εντέρου. Πρόσφατα έχουν δημιουργηθεί και μελετώνται πρότυπα καρδειαγγειακών ασθενειών, επαγόμενου καρκίνου και γήρανσης.

Η κύρια δραστηριότητα του εργαστηρίου Διαγένεσης είναι η δημιουργία γενετικά τροποποιημένων ποντικών με τη χρήση κλασσικών και πρωτοποριακών τεχνολογιών διαγένεσης με σκοπό τη δημιουργία μοντέλων ανθρώπινων ασθενειών καθώς και τη διεξαγωγή προκλινικών ελέγχων υπό ανάπτυξη φαρμάκων, είτε παρέχοντας υψηλού επιπέδου εξειδικευμένες υπηρεσίες ή μέσω ερευνητικών συνεργασιών με την εθνική και διεθνή επιστημονική κοινότητα.

Η Μονάδα Διαγονιδιακής Τεχνολογίας περιλαμβάνεται στο διεθνή χάρτη των Μονάδων Διαγένεσης (http://www.transtechsociety.org/linkstg.html) και είναι μέλος του ISTT  (International Society for Transgenic Technology) (http://www.transtechsociety.org/ )

Η ΜΔΤ με τα αποτελέσματά της έχει συμμετάσχει στη διεθνή έρευνα καταγραφής των αποτελεσμάτων των διαγονιδιακών μονάδων που πραγματοποιήθηκε για να καθιερώσει τις σταθερές της τεχνικής της μικροένεσης του  DNA – http://www3.imperial.ac.uk/lifesciences/services/research/transgeniclist

Στη ΜΔΤ έχουν ελεγχθεί πολλοί θεραπευτικοί παράγοντες που κυκλοφορούν ήδη στο εμπόριο με τη χρήση κυρίως ενός από τα in-house διαγονιδιακά ποντίκια του ΕΙΠ, το καθιερωμένο hTNF-Tg 197, διαγονιδιακό πρότυπο για την ρευματοειδή αρθρίτιδα http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1721867

 

Από το 2005 δίνονται διαλέξεις  σχετικές με τη διαγένεση στη βιοϊατρική έρευνα και πρακτική, στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών που πραγματοποιούνται στο Τμήμα Βιολογίας του  Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών http://kyttariki2.biol.uoa.gr/MDE.htm, http://dbmb.biol.uoa.gr/CBMD/

 

Μέλη

Μέλη

Υπεύθυνη Εργαστηρίου: Σ. Χαραλάμπους, Κύρια Ερευνήτρια, Tηλ: +30 210 6478 863, εσωτ. 862, 854,   e-mail: sharalambous@pasteur.gr

Ερευνητική Ομάδα

Υποψήφια διδάκτωρ: Ν. Καβροχωριανού, Βιολόγος, υπότροφος ΕΙΠ, Τηλ : +30 210 6478 863, εσωτ. 865,  e-mail: nkavrohorianou@pasteur.gr

Μεταπτυχιακός φοιτητής: Ι. Γρίβας, Βιολόγος (Μ.Δ.Ε. Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών), Τηλ: +30 210 6478 863, e-mail: ijgrivas@pasteur.gr

Επί πτυχίω φοιτήτρια: Ε. Μαλακτάρη,  Βιολόγος, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, (Εκπόνηση Διπλωματικής εργασίας), Τηλ : +30 210 6478 863

Επί πτυχίω φοιτήτρια: Μ.Μαρκογιαννάκη,  Βιολόγος, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, (Εκπόνηση Διπλωματικής εργασίας), Τηλ : +30 210 6478 863

 

Τεχνικό- Επιστημονικό Προσωπικό

Ειδικός Τεχνικός Επιστήμονας Α: Ι. Στεργιάτου, Βιολόγος, Τηλ : +30 210 6478 863

Τεχνολόγος: Φ. Μπαντούνας, Τηλ : +30 210 6478 863, εσωτ. 865, badounas@pasteur.gr

Φροντιστής ζώων: Α. Βαγιωνάς, Τηλ : +30 210 6478 865

 

Προηγούμενα μέλη  και εκπαιδευθέντες στο εργαστηρίου (1996-   )

Ακάσογλου Κ., Αλεξοπούλου Σ., Αρμακά Μ.,  Βολιώτης Α., Γιαννακοπούλου Α., Ευαγγελίδου Μ., Εμμανουήλ Μ., Ζούπα Α.,  Καμηνάρη Α.,  Κατούνα Α., Κεφαλάκη Ά., Λαμπροπούλου Σ., Μαντά A., Μωραϊτη Λ., Ντούνη Ε., Παπανδρέου Σ., Πίσσας Γ., Πολίτης Π., Ταουφίκ Έ., Τζεβελέκη Β., Τσακογιάννης Δ., Φατούρου Ο.

Εξειδικευμένες Υπηρεσίες

ΕξειδικευμένεςΥπηρεσίες

  • Προκλινική αξιολόγηση φαρμάκων σε in-house πρότυπα ανθρώπινων ασθενειών
  • Δημιουργία διαγονιδιακών ποντικών κατά παραγγελία ή στο πλαίσιο ερευνητικών συνεργασιών.
  • Γονοτυπικός χαρακτηρισμός διαγονιδιακών σειρών
  • Αποθήκευση και οργάνωση μεταλλαγμένων ποντικών με τη μέθοδο της κρυοσυντήρησης εμβρύων / σπέρματος (υπό εξέλιξη)
  • Εμβρυομεταφορά και γρήγορη ανάπτυξη αποικιών και μεταφορά
  • Δημιουργία Congenic στελεχών
  • Εκπαίδευση

Αίτηση εμβρυομεταφοράς

Αίτηση παραγγελίας διαγονιδιακών ποντικών

Κατάλογος διατιθέμενων διαγονιδιακών και μεταλλαγμένων ζώων

 

 

Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις

1996-1999

 

1.       Haralambous S., L. Probert, M. Mastrangelo, G. Kollias and L. Molony. Adhesion molecule blockade modulates the development of TNF-triggered arthritis in transgenic mice. Eur. Cytokine Netw., 1996, 7: 293

2.       Probert L., K. Akassoglou, L. Alexopoulou, E. Douni, S. Haralambous, S. Hill, G. Kassiotis, D. Kontogiannis, M. Pasparakis, D. Plows, and G. Kollias (1996) Dissection of the pathologies induced by transmembrane and wild type tumour necrosis factor in transgenic mice. Journal of Leucocyte Biology, 59: 518-525.

3.       Kollias G, Akassoglou K, Alexopoulou L, Douni E, Haralambous S, Hill S, Kassiotis G, Kontoyiannis D, Pasparakis M, Plows D, Probert L.(1997). Animal models of TNF-mediated inflammation. J. of Leukocyte Biology   p: 9

4.       Douni, K. Akassoglou, L. Alexopoulou, S. Georgopoulos, S. Haralambous, S.Hill, G. Kassiotis, D. Kontogiannis, M. Pasparakis, D. Plows, L. Probert, and G. Kollias (1996) Transgenic and knockout analyses of the role of TNF in Immune Regulation and disease Pathogenesis. J Inflammation 47: 27-38.

5.       Platts L.A.M., S. Haralambous, M.V.J. Hukkanen, S.S. Gross, G. Kollias, J.M. Polak (1997). Inducible nitric oxide synthase and cyclooxygenase are expressed in human-TNFα transgenic mice which develop arthritis spontaneously. J. Pathology 181: A42

6.       Markus Neurath, Ivan Fuss, Manolis Pasparakis, Lena Alexopoulou, Sylva Haralambous, Karl-Herman Meyerzum Buschenfelde, Warren Strober and G. Kollias (1997) Predominant pathogenic role of tumor necrosis factor α in experimental colitis in mice. Eur. J. Immunol. 27:1743-1750.

7.       P.P Sfikakis, S. Haralambous, G. Kollias. Effects of Glucocorticoid and Methotrexate administration on the Tg197 TNF-transgenic mouse model of chronic inflammatory polyarthritis,(1998). Arthritis and Rheumatism 41(9):100

8.       Z. Kaymakcalan, S. Haralambous, D. Tracey,   R. Kamen,   J. Salfed   and   G. Kollias. (1998). Prevention of Polyarthritis in human TNF transgenic mice by D2E7: A fully human anti-humanTNF monoclonal antibody. Arthritis and Rheum.41(9):390-392

(D2E7 is now in the market known as Humira)

9.       Haralambous S.,  Plows  D. and  G. Kollias. (1998). Attenuation  of  transgenic  TNF-triggered arthritis in type I IL-1 receptor knockout mice. Eur. Cyt.Network 9 (3): 421-

10.   M.F.Neurath, K. Hildner, C. Becker, J.F Schlaak, K. Barbuleskcu, T. Germann, E. Schmitt, P. Schirmacher, S. Haralambous, M. Pasparakis, K. Meyer Zum Buschenfelde, G. Kollias and E. Marker-Hermann (1999)  Methotrexate specifically modulates cytokine production by T cells and macrophages in murine collagen-induced arthritis (CIA): a mechanism for methotrexate-mediated immunosuppression. Clin. Exp. Immunol. 115 (1): 42-55.

 

2000- 2010

11.   Schett G, Hayer S, Tohidast-Akrad M, Schmid BJ, Lang S, Turk B, Kainberger F, Haralambous S, Kollias G, Newby AC, Xu Q, Steiner G, Smolen J. (2001). Adenovirus-based overexpression of tissue inhibitor of metalloproteinases 1 reduces tissue damage in the joints of tumor necrosis factor alpha transgenic mice. Arthritis Rheum. Dec; 44 (12):2888-2898.

12.   Redlich K, Hayer S, Maier A, Dunstan CR, Tohidast-Akrad M, Lang S, Turk B, Pietschmann P, Woloszczuk W, Haralambous S, Kollias G, Steiner G, Smolen JS, Schett G (2002). Tumor necrosis factor alpha-mediated joint destruction is inhibited by targeting osteoclasts with osteoprotegerin Arthritis Rheum. Mar;46(3):785-792.

13.   Hukkanen M, Platts LA, Haralambous S, Ainola M, Konttinen YT, Kollias G, Polak JM. (2003). Induction of inducible nitric oxide synthase, argininosuccinate synthase, and GTP cyclohydrolase I in arthritic joints of human tumor necrosis factor-alpha transgenic mice. J Rheumatol. Apr;30(4):652-659.

14.   Aidinis V, Plows D, Haralambous S, Armaka M, Papadopoulos P, Kanaki MZ, Koczan D, Thiesen HJ, Kollias G. (2003) Functional analysis of an arthritogenic synovial fibroblast. Arthritis Res Ther.;5(3):R140-157.

15.   Douni E, Sfikakis PP, Haralambous S, Fernandes P, Kollias G. (2004). Attenuation of inflammatory polyarthritis in TNF transgenic mice by diacerein: comparative analysis with dexamethasone, methotrexate and anti-TNF protocols. Arthritis Res Ther.;6(1):R65-R72.

16.   Tseveleki V, Bauer J, Taoufik E, Ruan C, Haralambous S, Lassmann H, and Probert L.  (2004). c-FLIP overexpression in T cells drives Th2 effector responses and promotes immunoregulation in experimental autoimmune encephalomyelitis. J. Immunology, 173: 6619-6626.

17.   Hayer S., Toshidast-Akrad M., Haralambous S. Jahn-Schmid B., Skriner K., Trembleau S., Dumortier H., Pinol-Roma S., Redlich K., Schett G., Muller S. Kollias G., Smolen J. and Steiner G. (2005). Aberrant Expression of the Autoantigen Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein-A2 (RA33) and Spontaneous Formation of Rheumatoid Arthritis-Associated Anti-RA33 Autoantibodies in TNF-α Transgenic Mice. J. Immunology, 175: 8327-8336.

18.   Taoufik E., Tseveleki V., Euagelidou M., Emmanouil M., Voulgari Kokota A., Haralambous S., and Probert L. (2008). Positive and negative implications of TNF neutralization for the pathogenesis of multiple sclerosis.  Neurogenerative diseases, 5(1): 32-7

19.   Marlon P. Quinones, Yogesh Kalkonde, Carlos A. Estrada, Fabio Jimenez, Robert Ramirez, Hernan Martinez, Matthias Mack, Robert L. Reddick, Shivani Maffi, Sylva Haralambous, Lelsey Probert, Sunil K. Ahuja, Seema S. Ahuja (2008). Role of Astrocytes and Chemokine Systems in Acute TNF induced Demyelinating Syndrome: CCR2-dependent Signals promote Astrocyte Activation and Survival via NF-B and Akt. Mol.  Cell Neurosc.37(1):96-109

20.   Mattheolabakis G., Taoufik E., Haralambous S, Roberts ML, Avgoustakis K.(2008). In vivo investigation of tolerance and antitumor activity of cisplatin-loaded PLGA-mPEG nanoparticles. Eur J Pharm  71(2): 190-195.

21.   Kavrochorianou N., Evangelidou M., Tovey M., Thyphronitis G., and Haralambous S. (2009). A transgenic animal model for the investigation of the role of type I interferons in T lymphocyte biology. Cytokine,48(1-2):47-48

22.   Kyriaki Ioannou, Pinelopi Samara, Nadia Kavrochorianou, Christina Bega, George Thyphronitis, Sylva Haralambous, Ourania Tsitsilonis. (2010) The C-Terminal decapeptide of prothymosin α induces a TH1-Type immune response in vitro and retards tumor growth in vivo. Proceedings of the 8th Joint Conference of the International Cytokine Society and the international Society for Interferon and cytokine research (on line)

Χρηματοδοτήσεις

Χρηματοδοτήσεις

Η χρηματοδότηση του εργαστηρίου προέρχεται από τα εμπιστευτικά ερευνητικά προγράμματα με εθνικές και διεθνείς φαρμακευτικές εταιρείες (περισσότερα από 40),  από ερευνητικά προγράμματα κυρίως από συνεργασίες με τον ακαδημαϊκό χώρο και από εξειδικευμένες υπηρεσίες κατόπιν παραγγελίας.

 

Συνεργασίες

Η ΜΔΤ έχει συνεργασίες με  διεθνείς και εθνικές φαρμακευτικές εταιρείες, με  άλλα εργαστήρια στο  ΕΙΠ  καθώς και εξωτερικές  από τον ελληνικό και διεθνή ακαδημαϊκό χώρο.