Οργανωτική δομή

Διοικητικό Συμβούλιο
Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος

Τσίκαρης Βασίλειος, Καθηγητής Τμήματος Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 

Αντιπρόεδρος

Στυλιανοπούλου Φωτεινή, Καθηγήτρια Τμήματος Νοσηλευτικής,
Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

Τακτικά Μέλη

Καψοκεφάλου Μαρία, Αναπληρώτρια Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής,
   Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Κιτράκη Ευθυμία, Καθηγήτρια Οδοντιατρικής Σχολής, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πετεινάκη Ευθυμία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μικροβιολογίας Τμήματος Ιατρικής Σχολής,
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Καπέλλα Αντωνία, Ειδική Λειτουργική Επιστήμων, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνων,
Εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων

– Δημητριάδου Ευανθία, Νομικός

 

Αναπληρωματικά Μέλη

Διαλυνάς Γεώργιος, Καθηγητής Τμήματος Βιολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σίμος Γεώργιος, Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Μόσιαλος Γεώργιος, Καθηγητής Τμήματος Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ταραβήρας Σταύρος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

– Χατζηπαναγιώτου Στυλιανός, Αναπληρωτής Καθηγητής Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή,
Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Δούκα Μαρία, Χημικός

Ευστάθιος Ευσταθίου, Νομικός

Γενικος Διευθυντής

 

Γενικός Διευθυντής

Μανουσάκης Μενέλαος, Καθηγητής, Τμήμα Παθοφυσιολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Διοικητικές υπηρεσίες

Γραμματεία Γραφείου Προέδρου Δ.Σ.

Γραμματεία Γραφείου Γενικής Διεύθυνσης

Fax επικοινωνίας : 210-64 78 852

Νάκου Αγγελική, τηλ: 210-64 78 856, email: grammateiads@pasteur.gr , secr.director@pasteur.gr

Αποστολάκη Μαρία, τηλ: 210-64 78 860, email: grammateiads@pasteur.gr, secr.director@pasteur.gr

TMHMA ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Προϊσταμένη Τμήματος Διοίκησης

Δρ. Χριστίνα Β. Οικονομοπούλου

Τηλ. 210-6478814, e-mail: oikonomopoulouc@pasteur.gr

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Fax επικοινωνίας : 210- 64 78 861

Καλογεροπούλου Φωτεινή, τηλ: 210-64 78 857, email: prosopiko@pasteur.gr, fkalogeropoulou@pasteur.gr

Τσαγκαρίδου Ειρήνη, τηλ: 210-64 78 858, email: prosopiko@pasteur.gr, renat@pasteur.gr

Γραφείο Διαχείρισης Έργων και Ερευνητικών Προγραμμάτων

Κωνσταντάκη Ευγενία, τηλ: 210-64 78 869, email: konstantaki@pasteur.gr

Στάικου Βασιλική, τηλ: 210-64 78 867, email: vstaikou@pasteur.gr

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Fax επικοινωνίας: 210- 64 25038
Δρ. Κολυβά Σίσσυ, 210-64 78 883, s.kolyva@pasteur.gr

Λυμπεροπούλου Αγγελική , 210-64 78 894, a.lym@pasteur.gr

Δρίβα Χριστίνα, 210-64 78 853, cdriva@pasteur.gr

TΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προϊστάμενος Τμήματος

Κούσκος Ιωάννης, Τηλ. 210-6478849, e-mail: kouskos@pasteur.gr

Fax επικοινωνίας: 210- 64 47 959

Παλάσκας Ιωάννης , 210-64 78 855, palaskas@pasteur.gr

Eυαγγέλου Ιωάννης, 210-64 78 848, geva@pasteur.gr

Ξυνογαλά Πέγκυ, 210-64 78 887, mist@pasteur.gr

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Fax επικοινωνίας : 210- 64 40 171

Μαΐδης Αναστάσιος, 210-64 78 847, maidis@pasteur.gr

Χουσάκου Αλέκα, 210-64 78 868, achousakou@pasteur.gr

Μυλωνά Σοφία, 210-64 78 859, smilona@pasteur.gr

Mηνίτσιου Ελευθερία, 210-64 78 801, eleftheria@pasteur.gr

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Προϊστάμενος Τμήματος

Κοντουδάκης Νικόλαος, Τηλ. 210-64 78 845,e-mail: techsup@pasteur.gr

Fax επικοινωνίας: 210- 64 20 614, Τηλεφωνικό κέντρο: 210-64 78 800

Παπαδιά Ελένη, 210-64 78 845, techsup@pasteur.gr
Λαντζουράκης Εμμανουήλ
Καμηλάρης Αθανάσιος
Κουτράκης Ευάγγελος
Χαϊντούτης Αθανάσιος
Σακελλαράκης Ιωάνης
Ροδίτου Μαρία
Μητροπάνου Δήμητρα
Γιαννουσά Άννα

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ –ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ

Fax επικοινωνίας : 210-64 26 323
Kαζάνα Δήμητρα, 210-64 78 872, library@pasteur.gr