Eργαστήριο Μοριακής Γενετικής

Επικεφαλής εργαστηρίου:
Δρ. Lesley Probert
Τηλ: +30-210-6478866
Fax: +30-210-6456547

Το εργαστήριο

Η ερευνητική μας δραστηριότητα εστιάζεται στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ του ανοσοποιητικού και του κεντρικού νευρικού συστήματος (ΚΝΣ), και ειδικότερα στον τρόπο με τον οποίο τα δύο αυτά πολύπλοκα συστήματα αναγνώρισης συνεργάζονται σε μοριακό και κυτταρικό επίπεδο για τη διατήρηση της ομοιόστασης στον εγκέφαλο σε φυσιολογικές αλλά και παθολογικές συνθήκες.

Διαταραχές της ομοιόστασης το ανοσο-νευρικού συτήματος μπορούν να οδηγήσουν σε χρόνιες φλεγμονώδεις παθήσεις, όπως η σκλήρυνση κατά πλάκας,  μια κοινή απομυελωνιτική νευροεκφυλιστική πάθηση του ΚΝΣ, με αυτόανοσο χαρακτήρα, που ευθύνεται για νευρολογικές διαταραχές νεαρών, ενήλικων ατόμων. Στις μέρες μας, η πλειοψηφία των θεραπευτικών προσεγγίσεων που εφαρμόζονται έναντι της σκλήρυνσης κατά πλάκας επάγουν μη-ειδική ανοσολογική ή Τ-κυτταρική καταστολή και συνεπώς δεν είναι αποτελεσματικές, αφού καταστέλλουν σημαντικές ανοσολογικές λειτουργίες συμπεριλαμβανομένης και της ικανότητας του οργανισμού να καταπολεμά μολύνσεις ενώ γίνεται ολοένα και πιο σαφές ότι παρεμποδίζουν επίσης και ζωτικές λειτουργίες του ΚΝΣ.

Σόχος του Εργαστηρίου μας είναι η αναγνώριση μορίων-κλειδιών, μηχανισμών και κυττάρων που εμπλέκονται στην επαγωγή φλεγμονώδους νευροεκφυλισμού σε πειραματικά μοντέλα εγκεφαλικού επεισοδίου και σκλήρυνσης κατά πλάκας, με απώτερο σκοπό την εξεύρεση νέων, εξειδικευμένων θεραπειών αλλά και νευρο-προστατευτικών στρατηγικών για τη θεραπεία φλεγμονωδών διαταραχών των ΚΝΣ. Για το σκοπό αυτό, οι ερευνητικές μας προσπάθειες επικεντρώνονται στην κατανόηση των λειτουργικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ των κυττάρων του ανοσοποιητικού και ΚΝΣ υπό φυσιολογικές αλλά και παθολογικές συνθήκες.

Βασιζόμενοι σε προηγούμενα ευρήματα, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα όπου η επέκταση της γνώσης στη λειτουργική ανοσο-νευρολογική αλληλεπίδραση ενδεχομένως να συντελούσε στην ανάπτυξη βελτιωμένων θεραπευτικών προσεγγίσεων σε χρόνιες ανοσολογικές παθήσεις, είναι ο παράγοντας νέκρωσης όγκων (TNF) στο ΚΝΣ. Ο TNF είναι κύρια προ-φλεγμονώδης κυτταροκίνη η οποία αποτελεί πρωταρχικό στόχο στη θεραπεία χρόνιων ανοσολογικών παθήσεων, συμπεριλαμβανομένης της ρευματοειδής αρθρίτιδας στους ανθρώπους. Παρ’ όλα αυτά, κλινικά δεδομένα σύμφωνα με τα οποία οι μη-ειδικοί αναστολείς του TNF επιδεινώνουν τη σκλήρυνση κατά πλάκας, οδηγούν σε απομυελίνωση σε ασθενείς με άλλες παρεμφερείς ασθένειες, καθώς και ότι ο υποδοχέας SF1A του TNF προσδίδει ευαισθησία σε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας, κατέδειξαν τον προστατευτικό ρόλο του TNF στο ΚΝΣ και συνεπώς ανέστειλλαν τη μη-ειδική στόχευση της κυταροκίνης αυτής σε φλεγμονές του νευρικού συστήματος. Την τελευταία δεκαετία έχουν περιγραφεί σημαντικές ευεργετικές ιδιότητες του TNF, με εξέχουσες τη νευροπροστασία, τη συμμετοχή του στην επαναμυελίνωση καθώς και στον ενεργό του ρόλο στην ομοιοστατική ρύθμιση των συνάψεων. Πρόσφατα, τόσο εμείς όσο και άλλες ερευνητικές ομάδες έχουμε δείξει ότι ο TNF έχει αντιφατικό τρόπο δράσης στο ΚΝΣ, καταστροφικό μέσω της διαλυτής όσο και ευεργετικό μέσω της αντίστοιχης διαμεμβρανικής του μορφής. Ο TNF σε διαλυτή μορφή προάγει τη φλεγμονή, ενώ στο διαμεμβρανικό του ανάλογο συντελλεί στην επαναμυελίνωση, σε ένα πειραματικό μοντέλο σκλήρυνσης κατά πλάκας στον ποντικό, που ονομάζεται πειραματική αυτοάνοση εγκεφαλομυελίτιδα (ΠΑΕ). Αυτά τα δεδομένα οδηγούν στην αντίληψη ότι η πιθανή στόχευση της διαλυτής μορφής του TNF, και όχι η μη-ειδική παρεμπόδιση και των δύο μορφών του, ανοίγει νέους, συναρπαστικούς ορίζοντες στη θεραπεία ευρέως φάσματος χρόνιων ανοσολογικών και νευροεκφυλιστικών νοσημάτων, μεταξύ των οποίων και η σκλήρυνση κατά πλάκας.

Συντοπισμός της υπομονάδας p50 του NF-κB (κόκκινο) και του δείκτη NeuN (πράσινο) σε νευρώνες εγκεφαλικού στελέχους

Οι τρέχουσες και οι μελλοντικές μελέτες μας εστιάζονται στην αναγωγή και εφαρμογή των αποτελεσμάτων της βασικής έρευνας σε καινοτόμες θεραπευτικές προσεγγίσεις των φλεγμονωδών διαταραχών του ΚΝΣ. Μία προσέγγισή μας έγκειται στην κατανόηση του ρόλου ειδικών εγκεφαλικών κυττάρων, ειδικότερα των νευρώνων και των μικρογλοιακών κυττάρων (κύτταρα που προσομοιάζουν τα μακροφάγα), στην άμυνα του εγκεφάλου κατά τη διάρκεια φλεγμονής. Παράλληλα, επεκτείνοντας την υπάρχουσα γνώση του εργαστηρίου μας σχετικά με τη ζωτική σημασία των νευρώνων στην καταστολή ανοσολογικών αποκρίσεων από ιστούς του ΚΝΣ κατά τη διάρκεια της ΠΑΕ, διερευνούμε το ενδεχόμενο τα κύτταρα αυτά να ευθύνονται για τη ρύθμιση της εγκεφαλικής φλεγμονής και σε άλλα νευροεκφυλιστικά μοντέλα. Η εμπεριστατωμένη γνώση των μοριακών και κυτταρικών μηχανισμών που ενεργοποιούνται τόσο από τους νευρώνες για την καταστολή αυτή, όσο και από τα Τ-λεμφοκύτταρα για την επαγωγή της καταστροφής του νευρικού συστήματος, ενδεχομένως να συντελέσει στο σχεδιασμό βελτιωμένων νευροπροστατευτικών θεραπειών. Μία δεύτερη προσέγγιση, η οποία αναπτύσσεται εδώ και δεκαετίες στο εργαστήριό μας, αποτελείται από τη χαρτογράφηση αυτο-αντιγόνων της μυελίνης, με απώτερο σκοπό την παραγωγή δυνητικών εμβολίων για τη ΣΚΠ. Τα πεπτίδια της μυελίνης μπορούν να παρουσιαστούν με τέτοιο τρόπο από τα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα που να προκαλούν κυτταρική ανοχή στα Τ-λεμφοκύτταρα. Έχει βρεθεί πως τέτοια πεπτίδια κατέχουν θεραπευτικό ρόλο, σε ένα προ-κλινικό μοντέλο ΣΚΠ του εργαστηρίου μας και η προσέγγιση αυτή μπορεί να οδηγήσει σε κλινικές μελέτες ασθενών με ΣΚΠ. Περαιτέρω λεπτομέρειες των επιμέρους εργασιών καθώς και των επιστημόνων που δραστηριοποιούνται σε αυτές περιγράφονται παρακάτω.

Η έρευνα χρηματοδοτείται από το FP7 EU Regional Potential Grant (REGPOT-NeuroSign αρ.: 246083) (www.neurosign.gr), και από το ΕΣΠΑ – Πρόγραμμα Συνεργασία της Ελληνικής Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, Υπουργείο Παιδείας (Ανοσοθεραπεία της σκλήρυνσης κατά πλάκας αρ.: 09ΣΥΝ-22/-609). Το εργαστήριο δραστηριοποιείται επίσης ενεργά και στη διεξαγωγή του Ευρωπαϊκού Σχολείου Νευροανοσολογίας (ESNI) (www.esni.org).

Τα Εργαλεία του Εργαστηρίου

Η κύρια ερευνητική μας στρατηγική αφορά τη χρήση διαγονιδιακών ή στοχευμένα διαγονιδιακών ποντικών για συγκεκριμένα γονίδια και κύτταρα ενδιαφέροντος σε συνδυασμό με τη χρήση προ-κλινικών μοντέλων για τη φλεγμονή του ΚΝΣ και το νευροεκφυλισμό. Κυρίως χρησιμοποιούμε το πειραματικό μοντέλο για την σκλήρυνση κατά πλάκας, ΠΑΕ και αυτό της απομυελίνωσης με χρήση της νευροτοξίνης cuprizone. Αναλύουμε invivo τη λειτουργία υποψήφιων μορίων σε κλινικό, νευροπαθολογικό, κυτταρικό, μοριακό και λειτουργικό επίπεδο ενώ οι μηχανισμοί επαληθεύονται περαιτέρω invitro με τις τεχνικές της γονιδιακής έκφρασης και απενεργοποίησης, χρησιμοποιώντας πρωτογενή κύτταρα ποντικού. Οι βασικές τεχνικές που χρησιμοποιούμε είναι ανάλυση μικροσυστοιχιών DNA, RealTime RT-PCR, συστοιχίες αντισωμάτων, ανοσοαποτύπωμα Western, κυτταρομετρία ροής, ανοσοϊστοχημεία, ανάλυση μορφολογίας κυττάρων-ιστών και κυτταρικών αλληλεπιδράσεων (μέσω συμβατικής, time-laps και συνεστιακής μικροσκοπιάς) και προσφάτως βιοαπεικόνιση ασβεστίου σε πραγματικό χρόνο (Ca2+ imaging). Μέλη του εργαστηρίου είναι υπεύθυνα για την λειτουργία της Μονάδας Διαγονιδιακής Τεχνολογίας του Ινστιτούτου, διατηρώντας σειρές ποντικών που χρησιμοποιούνται ως μοντέλα ανοσολογίας και διαφόρων ασθενειών και συν-υπεύθυνα για την λειτουργία της Μονάδας Πειραματικής Μικροχειρουργικής του ΚΝΣ μικρών τρωκτικών του Ινστιτούτου.

 

Vivi Tseveleki, Ph.D
Development of DC-targeted peptide vaccines for immunotherapy in MS

Gene expression profiling of mouse CNS disease models

 

Ioannis Kanistras, Ph.D and Vivi Tsveleki, Ph.D
Preclinical evaluation of DC-targeted peptide vaccines in a humanized MS model: preparation for clinical trials in MS patients


Μαρία Ευαγγελίδου, Ph.D
Ζωντανή απεικόνιση των αλληλεπιδράσεων ανάμεσα στα Τ λεμφοκύτταρα και τους νευρώνες και των συνεπειών τους στην λειτουργία τους

Το επιστημονικό ενδιαφέρον του εργαστηρίου μας εστιάζεται στη διερεύνηση των μηχανισμών και της παθολογίας του ανοσοποιητικού συστήματος που εμπλέκονται στον εκφυλισμό του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (ΚΝΣ), με την χρήση ενός ευρέως χρησιμοποιούμενου ζωικού μοντέλου για την σκλήρυνση κατά πλάκας, της πειραματικής αυτοάνοσης εγκεφαλομυελίτιδας (ΠΑΕ). Τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος μπορεί να διαδραματίσουν έναν ιδιαίτερα επιβλαβή ρόλο στον ΚΝΣ, δίνοντας το έναυσμα για την εκκίνηση της φλεγμονώδους αντίδρασης η οποία με την σειρά της μπορεί να οδηγήσει σε απομυελίνωση, καταστροφή των αξόνων και σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη και σε νευρωνικό θάνατο. Στην μελέτη αυτή, ενδιαφερόμαστε να διερευνήσουμε τις αλληλεπιδράσεις που διαμορφώνονται ανάμεσα στα ενεργοποιημένα Τ λεμφοκύτταρα και τους νευρώνες και να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι αλληλεπιδράσεις επηρεάζουν ή τροποποιούν την πορεία της ΠΑΕ. Επιπλέον, η εφαρμογή της διαγονιδιακής τεχνολογίας μας επιτρέπει να μελετήσουμε την συνεισφορά συγκεκριμένων μορίων ενδιαφέροντος στην νευροτοξικότητα που προκαλείται από τα Τ λεμφοκύτταρα, και συνεπώς τον εντοπισμό πιθανών νευροπροστατευτικών στόχων. Με την χρήση in vitro (συν-καλλιέργειες Τ λεμφοκυττάρων – νευρώνων) και in vivo (ζωντανή απεικόνιση οργανισμού) συστημάτων μπορούμε να οπτικοποιήσουμε άμεσα τις αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στα Τ λεμφοκύτταρα και τους νευρώνες σε διαφορετικά χρονικά σημεία της πορείας της ΠΑΕ, και να διερευνήσουμε πώς η στόχευση συγκεκριμένων γονιδίων είτε στα Τ λεμφοκύτταρα είτε στους νευρώνες μπορεί να τροποποιήσει την επίδραση του ανοσοποιητικού συστήματος στο ΚΝΣ. Πιο συγκεκριμένα, το εργαστήριο μας εισήγαγε πρόσφατα για το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, τεχνικές απεικόνισης ιόντων ασβεστίου, οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν τόσο στους νευρώνες όσο και στα Τ λεμφοκύτταρα, σε in vitro (πρωτογενείς κυτταροκαλλιέργειες) σε ex vivo (τομές ιστών) και σε in vivo (ολόκληρος ζωντανός αναισθητοποιημένος οργανισμός) μελέτες ως ένας τρόπος εκτίμησης της κυτταρικής λειτουργίας. Τα μεταγωγά μονοπάτια σήματος στα οποία συμμετέχουν τα ιόντα ασβεστίου είναι μεγάλης σημασίας και για τους δύο κυτταρικούς τύπους καθώς μεσολαβούν στις λειτουργίες αναγνώρισης τους και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ποσοτική εκτίμηση της απόκρισής τους σε διάφορους διεγέρτες (συμπεριλαμβανομένων και των αλληλεπιδράσεων ανάμεσα στα Τ λεμφοκύτταρα και τους νευρώνες) όπως επίσης και για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας διαφόρων μορίων η νευροπροστατευτική δράση των οποίων έχει διαπιστωθεί από το εργαστήριό μας.

 

Μαρία Ευαγγελίδου, Ph.D & Σωτήρης-Σπύρος Βαμβακάς, Ph.D
Ανάπτυξη ενός μικρού συνόλου γονιδίων
για την παρακολούθηση και την εκτίμηση της σοβαρότητας της φλεγμονής στο ΚΝΣ, και της αποτελεσματικότητας νέων θεραπευτικών μεθόδων

Ο σκοπός αυτής της μελέτης είναι η ανάπτυξη ενός μικρού συνόλου γονιδίων, οι αλλαγές στην έκφραση των οποίων θα μπορούν να παρακολουθήσουν και να συμβαδίσουν με την ανάπτυξη των νευροπαθολογικών αλλαγών που σχετίζονται με τις νόσους του ΚΝΣ όπως η σκλήρυνση κατά πλάκας. Ως εκ τούτου το σύνολο αυτό των γονιδίων θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας νέων θεραπευτικών μεθόδων σε προκλινικά μοντέλα. Αρχικά επιλέξαμε και αναλύσαμε έναν αρκετά μεγάλο αριθμό υποψηφίων γονιδίων βασισμένοι στη γνωστή λειτουργία τους και τη σύνδεσή τους με τις κυριότερες παθολογικές διαδικασίες της σκλήρυνσης κατά πλάκας, και ειδικότερα με την φλεγμονή, την απομυελίνωση, τον νευροεκφυλισμό, τις επίκτητες ανοσολογικές αντιδράσεις και την πλαστικότητα του ΚΝΣ. Χρησιμοποιώντας το επαγόμενο από την πρωτεΐνη MOG35-55 μοντέλο της πειραματικής αυτοάνοσης εγκεφαλομυελίτιδας σε φυσιολογικά ποντίκια γενετικού υπόβαθρου C57BL/6 αναλύσαμε το πρότυπο έκφρασης των γονιδίων αυτών σε δείγματα νωτιαίου μυελού σε διάφορες χρονικές περιόδους κατά την πορεία εξέλιξης της νόσου με την χρήση RealTime PCR.  Τα γονίδια – δείκτες επιλέχθηκαν με βάση αυστηρά κριτήρια έκφρασής των, που περιλαμβάνουν την ευαίσθητη, επαναλαμβανόμενη, σχετιζόμενη με τα κλινικά συμπτώματα, και στατιστικά σημαντική ρύθμιση κατόπιν σύγκρισης με τα υγιή ποντίκια της ομάδας ελέγχου. Το εν λόγω σύνολο αποτελείται από 10 γονίδια τα οποία παρακολουθούν με ευαίσθητο τρόπο τις κυριότερες παθολογικές διαδικασίες οι οποίες σχετίζονται με την σκλήρυνση κατά πλάκας. Επιπρόσθετα έχει επιτυχώς καταφέρει να προβλέψει την αποτελεσματικότητα του ευρέως χρησιμοποιούμενου φαρμάκου για την σκλήρυνση κατά πλάκας Copaxone, στο επαγόμενο από την πρωτεΐνη MOG35-55 μοντέλο πειραματικής αυτοάνοσης εγκεφαλομυελίτδας.

Η εργασία αυτή χρηματοδοτείται από το EU FP6 Integrated Project “Neuroprotective Strategies for Multiple Sclerosis” (NeuroproMiSe).

 

Βασιλική Κυραργύρη, B.Sc Βιολογίας
Μελέτη του ρόλου της κυτταροειδικής ενεργοποίησης του
NFB στη λειτουργία των νευρώνων και σε νευροεκφυλιστικές διαταραχές

Στο ΚΝΣ, η ενεργοποίηση του μεταγραφικού παράγοντα ΝF-κB πραγματοποιείται μέσω νευροδιαβιβαστών, νευροτροφικών παραγόντων, ηλεκτρικής δραστηριότητας, οξειδωτικού στρές καθώς και από κυτταροκίνες όπως ο ΤΝF. Θεωρείται ότι παίζει σημαντικό ρόλο σαν διαμεσολαβητής των αλλαγών στη δομή και τη λειτουργία των νευρώνων που εξαρτώνται από τη μεταγραφική δραστηριότητα. Αυτές οι λειτουργίες αφορούν την συναπτική πλαστικότητα που σχετίζεται με τις διαδικασίες της μάθησης και της μνήμης αλλά και με την αναπτυξιακή διαδικασία και την απόκριση σε τραυματισμό. Η προφλεγμονώδης κυτταροκίνη ΤΝF παράγεται στον εγκέφαλο υπό φυσιολογικές και παθολογικές καταστάσεις και συμμετέχει στην ομοιοστατική ρύθμιση της συναπτικής λειτουργίας.

Ο αρχικός σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η κατανόηση του ρόλου του ΤΝF-επαγόμενου NF-κB μονοπατιού στη λειτουργία των νευρώνων. Η βασική τεχνολογική προσέγγιση περιλαμβάνει invitro μελέτες σε πρωτογενή κύτταρα ιππόκαμπου διαγονιδιακών ποντικών τα οποία εμφανίζουν κυτταροειδική έλλειψη της έκφρασης της ΙΚΚβ κινάσης (η οποία συμμετέχει στην ενεργοποίηση του ΝF-κB), συγκεκριμένα στους νευρώνες. Επίσης πραγματοποιόυνται τεχνικές βιοαπεικόνισης (ανάστροφη μικροσκοπία, παρατήρηση ζωντανών κυττάρων, απεικόνιση ασβεστίου), βιοχημικές τεχνικές (Western Blot, βιοτινυλίωση) καθώς και ηλεκτροφυσιολογικές μετρήσεις οι οποίες πραγματοποιούνται σε συνεργασία με την καθηγήτρια Ana Maria Sebastiao, στο εργαστήριό της στον τομέα της Ιατρικής του Πανεπιστημίου της Λυσσαβώνας, στην Πορτογαλία. Δοκιμασίες συμπεριφερικού τύπου σε ποντίκια πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τον Καθηγητή Jose Maria Delgado και το εργαστήριό του στο ερευνητικό κέντρο Pablo de Olavide, στη Σεβίλλη της Ισπανίας.

Ένας από του στόχους της συγκεκριμένης εργασίας είναι και η μελέτη της σημασίας του NF-κB στις νευροεκφυλιστικές και φλεγμονώδεις διαταραχές. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιούνται υπό συνθήκη γενετικά στοχευμένα ποντίκια, στα οποία το γονίδιο της ΙΚΚβ κινάσης έχει απενεργοποιηθεί επιλεκτικά στα μακροφάγα και αναλύεται η απόκριση των συγκεκριμένων ποντικιών στο μοντέλο της Σκλήρυνσης κατά πλάκας, ΠΑΕ, καθώς και στη διεγερσιμοτοξικότητα που προκαλέιται από τη χορήγηση καϊνικού οξέως. Η πειραματική ανάλυση των παραπάνω λειτουργιών περιλαμβάνει νευροπαθολογική, ανοσολογική και ανοσοϊστοχημική εξέταση καθώς και ανάλυση της γονιδιακής έκφρασης σε ιστούς του ΚΝΣ. Το συγκεκριμένο τμήμα της εργασίας αποτελεί συνέχεια της προσπάθειας που ξεκίνησε η Μαίρη Εμμανουήλ, Ph.D.

Mouse hippocampus stained with Cresyl violet

Η συγκεκριμένη εργασία χρηματοδοτείται από το 6ο Framework Program της Ε.Ε στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο Neuropromise (Grant LSHM-CT-2005-018637), του προγράμματος ESF-COST Action B30 με τίτλο Neural regeneration and plasticity (NEREPLAS) μέσω της αποστολής STSM-B30-3282 στο εργαστήριο της Καθηγήτριας Ana Maria Sebastiao, Universidade de Lisboa, Portugal (2009) και του προγράμματος ESF-COST Action BM0603 με τίτλο Inflammation in brain disease (NEURINFNET) μέσω της αποστολής STSM-ΒΜ0603-6838 στο εργαστήριο του καθηγητή David Attwell, University College, London (2010).


Μαρία Καραμήτα, B.ScΒιολογίας
Μελέτη του ρόλου της κυτταροειδικής ενεργοποίησης του μεταγραφικού παράγοντα
NFB στην ανάπτυξη φλεγμονής και απομυελίνωσης κατά τη διάρκεια νευροφλεγμονωδών νοσημάτων στο κεντρικό νευρικό σύστημα με χρήση διαγονιδιακών ποντικών

Η υπό συνθήκη γονιδιακή στόχευση παραγόντων που εμπλέκονται στο κανονικό μονοπάτι ενεργοποίησης του μεταγραφικού παράγοντα NF-κB όπως είναι η IKKβ κινάση ενεργοποίησης, σε συγκεκριμένους κυτταρικούς τύπους ποντικιών, επιτρέπει την στοχευμένη μελέτη των λειτουργιών του, σε ενήλικα ποντίκια τόσο υπό φυσιολογικές όσο και παθολογικές συνθήκες. Ο ρόλος του NF-κB στην παθολογία του ΚΝΣ είναι αμφιλεγόμενος. Ενεργοποιείται στους περισσότερους κυτταρικούς τύπους όπως τους νευρώνες τα αστροκύτταρα και την μικρογλοία και διαδραματίζει τόσο νευροτοξικό όσο και νευροπροστατευτικό ρόλο. Οι μηχανισμοί που αποτελούν τη βάση για τις διαφορετικές επιδράσεις του NF-κB και ενός από τους κύριους ενεργοποιητές του, του TNF, στο ΚΝΣ δεν έχουν πλήρως κατανοηθεί. Βασικό στόχο της συγκεκριμένης έρευνας αποτελεί η μελέτη του ρόλου του NF-κB όταν εκφράζεται σε συγκεκριμένους κυτταρικούς τύπους σε δύο πειραματικά μοντέλα της Σκλήρυνσης κατά πλάκας, την Πειραματική Αυτοάνοση Εγκεφαλομυελίτιδα (ΠΑΕ) και την επαγόμενης από το cuprizone απομυελίνωση. Στα πλαίσια της μελέτης της συνεισφοράς του NF-κB κατά την εξέλιξη της φλεγμονής, απομυελίνωσης και επιστράτευσης των πρόδρομων ολιγοδενδροκυττάρων σε συγκεκριμένους κυτταρικούς τύπους του ΚΝΣ, χρησιμοποιούνται υπό συνθήκη γονιδιακά στοχευμένα ποντίκια για την απενεργοποίηση του γονιδίου της ΙΚΚβ κινάσης σε νευρώνες και μακροφάγα. Κατά την διάρκεια των πειραμάτων πραγματοποιείται ανάλυση της γονιδιακής έκφρασης σε ιστούς του ΚΝΣ καθώς και νευροπαθολογική και ανοσοϊστοχημική ανάλυση.

Η παραπάνω έρευνα χρηματοδοτήθηκε από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα NeuroproMiSe καθώς και την δράση ESF-COST BM0603 με τίτλο «Φλεγμονή σε ασθένειες του εγκεφάλου» (NEURINFNET) μέσω συμμετοχής σε εκπαιδευτικό σεμινάριο που διεξάχθηκε στην πόλη Μπράγκα της Πορτογαλίας και οργανώθηκε από την Δρ. Joana Palha. Παράλληλα  η χρηματοδότηση από το πρόγραμμα COST-STSM-BM0603-7919 συνέβαλε καθοριστικά στην διεξαγωγή των πρωταρχικών αποτελεσμάτων καθώς μεγάλος όγκος πειραματικής δουλειάς πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο του καθηγητή Hans Lassmann της Ιατρικής σχολής του πανεπιστημίου της Βιέννης στην Αυστρία (2011).

 

Eirini Papazian, MSc and Maria Evangelidou, Ph.D
Study of phenotypic changes in cortical neuron cultures induced by mesenchymal stem cells CM during neuroprotection against glutamate-induced cell death

Several studies indicate that mesenchymal stem cells (MSC) have potent immune regulatory and neuroprotective properties. Specifically, they can limit CNS inflammation, reduce neurological defects and promote endogenous CNS repair mechanisms. Their therapeutic efficacy has been assessed in experimental disease models for stroke, multiple sclerosis and CNS injury. Recent work from our lab shows that mouse MSC protect neurons against glutamate-induced cell death, by reducing the expression of glutamate receptors and glutamate-induced calcium mobilization. Also, a short 24 h exposure of neurons to conditioned medium from MSC (MSC CM) was enough to shift gene expression of the neuronal cultures towards a ‘less mature” pattern suggesting that MSC might induce changes consistent with regeneration plasticity (Voulgari-Kokota et al 2012). To further investigate the neuroprotective effects of MSC we are performing longer-term cultures of primary mouse cortical neurons with MSC CM and measuring the effects on neuron morphology and function, as measured by live cell imaging of calcium influxes. We are also monitoring the representation of different cell lineages, including astrocytes, OPC and neurons, over time within these cultures by immunocytochemistry and correlating changes observed with changes in gene expression, as measured by quantitative RT-PCR. Through these studies our aim is to gain further insight into the mechanisms by which MSC CM exerts its beneficial effects in the CNS in various models of neurodegeneration.

 

Nadia Kavrohorianou, B.Sc and Sylva Haralambous, Ph.D

TNF and type I interferons (IFN-a and IFN-β) are amongst the primary cytokines produced during an infection which mediate innate immune responses and provide host defense. In macrophages the signaling pathways induced by these different cytokines are integrated into a newly-recognized IFN-β-mediated autocrine loop that sustains and amplifies TNF-induced expression of inflammatory mediators and IFN response genes thereby enhancing immune responses to pathogens. The group of Dr Sylva Haralambous is investigating the role of IFN-a receptor 1 in T lymphocytes during immune responses, in various infections (viral, bacterial, parasitic), in neurodegenerative diseases like multiple sclerosis, in cancer and as an adjuvant for influenza vaccines in collaboration with other national and international research teams .

 

Ioannis Grivas, M.Sc and Sylva Haralambous, Ph.D

 

Τρέχουσες ενεργές επιστημονικές συνεργασίες με τα εξής εργαστήρια:

José M Delgado- García- Division of Neurosciences, Pablo de Olavide University, Seville, Spain. http://uponeurociencias.pacifico-meetings.com

Hans Lassmann- Centre for Brain Research, Division of Neuroimmunology, Medical University of Vienna, Austria. www.meduniwien.ac.at/typo3/?id=5265

Vijay Kuchroo- Brigham and Women’s Hospital Ctr for Neurological Diseases, Boston, MA, USA. www.hms.harvard.edu/dms/immunology/fac/Kuchroo.php

Xavier Navarro – Institute of Neurosciences, Universitat Autonoma de Barcelona, Bellaterra, Spain. http://inc.uab.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=122:xavier-navarro&catid=46:grupos&Itemid=112&lang=en

Ana M Sebastiao – Institute of Pharmacology & Neurosciences, University of Lisbon, Portugal. www.imm.fm.ul.pt/web/imm/neurosciencesunit

Theodore Tselios and John Matsoukas – Department of Chemistry, University of Patras, Rio, Greece. http://www.chem.upatras.gr/index.php?lang=en

Hartmut Wekerle- Department of Neuroimmunology, Max Planck Institute of Neurobiology, Martinsried, Germany. www.neuro.mpg.de/english/people/wekerle_h.shtml

Μέλη

Επικεφαλής του εργαστηρίου: Lesley Probert, Ph.D, Ερευνήτρια Α΄
Τηλ: +30-210-6478866, Fax: +30-210-6456547
Email: lesley@pasteur.gr, lesley.probert@gmail.com

 

Ερευνητές

Σύλβα Χαραλάμπους, Ph.D, Ερευνήτρια Β’ (Επικεφαλής Μονάδας Διαγονοδιακής Τεχνολογίας -LINK) sharalambous@pasteur.gr

 

Μεταδιδακτορικοί Συνεργάτες

Βιβή Τσεβελέκη, Ph.D vtseveleki@hotmail.com
Μαρία Ευαγγελίδουu, Ph.D  meuagelidou@gmail.com
Ιωάννης Κάνιστρας, PhD ikanistras@pasteur.gr

Επιστημονικοί Βοηθοί

Ιωάννα Στεργιάτου, Πτυχίο Βιολογίας (Μονάδα Διαγονιδιακής Τεχνολογίας)

 

Τεχνικοί

Φώτης Μπαντούνας, (Μονάδα Διαγονιδιακής Τεχνολογίας)

 

Μεταπτυχιακοί Φοιτητές – Διδακτορικοί

Βασιλική Κυραργύρη, B.Sc Biology,  kyrargyriv@pasteur.gr
Μαρία Καραμίτα, B.Sc Biology, mariakaramita@gmail.com
Νάντια Καβροχωριανού, B.Sc Biology, nkavrohorianou@pasteur.gr
Ιωάννης Γρίβας, M.Sc Biology,  grgns@yahoo.gr

 

Προπτυχιακοί και Μεταπτυχιακοί Φοιτητές

Ειρήνη Παπαζιάν, B.Sc Biology (M.Sc project)
Μελίνα Μακρυγιαννάκη (undergraduate project)
Μαρίνα Παπούλια (undergraduate project)

 

Παλαιότερα μέλη του εργαστηρίου (2000-2009)

Επιστημονικοί Συνεργάτες

Άντα Βούλγαρη-Κόκοτα, Ph.D, Έρα Ταουφίκ, Ph.D, Σωτήρης-Σπύρος Βαμβακάς, Ph.D, Μαίρη Εμμανουήλ, Ph.D, Σταυρούλα Αλεξοπούλου, Αφροδίτη Κατούνα, Βούλα Σταυροπούλου, David Plows, Ph.D, Chengmai Ruan, Ph.D, Αντώνης Βυλλιώτης, Ιωάννα Δαγλιάνη, Ph.D, Γιώργος Κασσιώτης, Ph.D, Baosheng Ge, Ph.D, Κατερίνα Ακάσσογλου, Ph.D.

 

Προπτυχιακοί φοιτητές

Θωμάς Αλεξανδρής, Ορέστης Αργυρός, Σοφία Μπέινα, Sandrine Billet, Μαριάννα Γεωργακοπούλου, Χρήστος Γεωργιάδης, Μιχάλης Κουτρολός, Μιχάλης Μακρύλλος, Αρετή Μαντά, Έλενα Οδιάτου, Ειρήνη Παπαδάκη, Γιώργος Πίσσας, Νίκος Σίμος, Αμαλία Στάνζου, Νάνσυ Σταθοπούλου.

 

Προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές

Παναγιώτης-Ορφέας Πρωτοψάλτης (πρακτική εργασία 2012), Μιχάλης Μακρυλλός (προπτυχιακή διπλωματική εργασία 2009-2011), Ελένη Μαλακτάρη (προπτυχιακή διπλωματική εργασία 2011-2012), Κωνσταντίνα Ιωαννίδου (πρακτική εργασία 2011), Αμαλία Στάντζου (πρακτική εργασία 2008), Αρατή Μαντά (προπτυχιακή διπλωματική εργασία 2007-2008), Σοφία Βεϊνά (προπτυχιακή διπλωματική εργασία 2007-2008), Χρήστος Γεωργιάδης (πρακτική εργασία 2007), Μιχάλης Κουτρολός (προπτυχιακή διπλωματική εργασία 2006-2007), Νίκος Σίμος, B.Sc Bioinformatics (μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία 2006), Αθανασία Σταθοπούλου (προπτυχιακή διπλωματική εργασία 2005), Θωμάς Αλεξανδρής (προπτυχιακή διπλωματική εργασία 2004-2005), Ειρήνη Παπαδάκη (πρακτική εργασία 2004), Ορέστης Αργυρός (προπτυχιακή διπλωματική εργασία 2002-2003), Μαριάννα Γεωργακοπούλου (πρακτική εργασία 2002-2003), Έλενα Οδιάτου (προπτυχιακή διπλωματική εργασία 2001-2002), Sandrine Billet (πρακτική εργασία 2000).

Χρηματοδοτήσεις

FP7 Development of a Center of Excellence in Neurosignalling(NeuroSign). 2010-2013

FP6 Neuroprotective Strategies for Multiple Sclerosis (NeuroproMiSe). 2005-2010

ESF-COST Action BM0603, Inflammation in brain disease (NEURINFNET). 2007-2011.

Δημοσιεύσεις

2012

Voulgari-Kokota A, Fairless R, Karamita M, Kyrargyri V, Tseveleki V, Evangelidou M, Delorme B, Charbord P, Diem R, Probert L (2012). Mesenchymal stem cells protect CNS neurons against glutamate excitotoxicity by inhibiting glutamate receptor expression and function. Exp. Neurol. 236: 161-170.

2011

Emmanouil M, Taoufik E, Tseveleki V, Vamvakas S-S, Probert L (2011). A Role for Neuronal NF-κB in Suppressing Neuroinflammation and Promoting Neuroprotection in the CNS. Adv Exp Med Biol. 2011;691:575-81.

Ghezzi P, Bernaudin M, Bianchi R, Blomgren K, Brines M, Campana W, Cavaletti G, Cerami A, Chopp M, Coleman T, Digicaylioglu M, Ehrenreich H, Erbayraktar S, Erbayraktar Z, Gassmann M, Genc S, Gokmen N, Grasso G, Juul S, Lipton SA, Hand CC, Latini R, Lauria G, Leist M, Newton SS, Petit E, Probert L, Sfacteria A, Siren AL, Talan M, Thiemermann C, Westenbrink D, Yaqoob M, Zhu C (2011). Erythropoietin: not just about erythropoiesis. Lancet. 2010 Jun 19;375(9732):2142.

Taoufik E, Tseveleki V, Chu SY, Tselios T, Karin M, Szymkowski DE, Lassmann H, Probert L (2011). Transmembrane TNF is neuroprotective and regulates experimental autoimmune encephalomyelitis via neuronal NF-κB. Brain, 134: 2722-2735.

2010

Evangelidou M, Tseveleki V, Vamvakas S-S, Probert L (2010). TNFRI is a positive T-cell costimulatory molecule important for the timing of cytokine responses. Immunol. Cell Biol. Jul; 88(5): 586-95. Epub 2010 Mar 9.

Tseveleki V, Rubio R, Vamvakas S-S, White J, Taoufik E, Petit E, Quackenbush J & Probert L (2010). Comparative gene expression analysis in mouse models for multiple sclerosis, Alzheimer’s disease and stroke for identifying commonly regulated and disease-specific gene changes. Genomics, Aug;96(2):82-91. Epub 2010 May 7.

2009

Emmanouil M, Taoufik E, Tseveleki V, Vamvakas S-S, Tselios T, Karin M, Lassmann H, Probert L (2009). Neuronal IkappaB kinase beta protects mice from autoimmune encephalomyelitis by mediating neuroprotective and immunosuppressive effects in the central nervous system. J Immunol. Dec 15;183(12):7877-89.

Moumtzi SS, Roberts ML, Joyce T, Evangelidou M, Probert L, Frillingos S, Fotsis T, Pintzas A (2009). Gene Expression Profile Associated with Oncogenic Ras-induced Senescence, Cell Death, and Transforming Properties in Human Cells. Cancer Invest. Nov 2. [Epub ahead of print].

Oikonomou E, Makrodouli E, Evagelidou M, Joyce T, Probert L, Pintzas A (2009). BRAF(V600E) efficient transformation and induction of microsatellite instability versus KRAS(G12V) induction of senescence markers in human colon cancer cells. Neoplasia Nov;11(11):1116-31.

1990-2008

Quinones MP, Kalkonde Y, Estrada CA, Jimenez F, Ramirez R, Mahimainathan L, Mummidi S, Choudhury GG, Martinez H, Adams L, Mack M, Reddick RL, Maffi S, Haralambous S, Probert L, Ahuja SK, Ahuja SS (2008).Role of astrocytes and chemokine systems in acute TNFalpha induced demyelinating syndrome: CCR2-dependent signals promote astrocyte activation and survival via NF-kappaB and Akt. Mol.Cell.Neurosci. 37(1):96-109.

Taoufik E, Petit E, Divoux D, Tseveleki V, Mengozzi M, Roberts ML, Valable S, Ghezzi P, Quackenbush J, Brines M, Cerami A & Probert L (2008). TNF receptor I sensitizes neurons to erythropoietin- and VEGF-mediated neuroprotection after ischemic and excitotoxic injury. PNAS USA 105: 6185-6190.

Taoufik E & Probert L (2008). Ischemic neuronal damage. Curr.Pharm.Des. 14: 3565-3573.

Taoufik E, Tseveleki V, Euagelidou M, Emmanouil M, Voulgari-Kokota A, Haralambous S, Probert L (2008). Positive and negative implications of tumor necrosis factor neutralization for the pathogenesis of multiple sclerosis. Neurodegener.Dis. 5(1):32-7.

Oikonomou E, Kothonidis K, Taoufik E, Probert E, Zografos G, Nasioulas G, Andera L, Pintzas A (2007). Newly established tumourigenic primary human colon cancer cell lines are sensitive to TRAIL-induced apoptosis in vitro and in vivo. Br.J.Cancer 97(1): 73-84.

Taoufik E, Valable S, Muller G, Roberts ML, Divoux D, Tinel A, Voulgari-Kokota A, Tseveleki V, Altruda F, Lassmann H, Petit E & Probert L (2007). FLIPL protects neurons against in vivo ischemia and in vitro glucose-deprivation-induced cell death. J.Neurosci. 27 (25): 6633-6646.

Tseveleki V, Tsagosis P, Koutsoni O, Dotsika E & Probert L (2007). Cellular FLIP long isoform transgenic mice overcome inherent Th2-biased immune responses to efficiently resolve Leishmania major infection. Int.Immunol. 19: 1183-1189.

Matronardi FG, Wood DD, Mei J, Raijmakers R, Tseveleki V, Dosch H-M, Probert L, Casaccia-Bonnefil P & Moscarello MA (2006). Increased citrullination of histone H3 in multiple sclerosis brain and animal models of demyelination: a role for tumor necrosis factor-induced peptidylarginine deiminase 4 translocation. J.Neurosci. 26: 11387-11396.

Akassoglou K, Adams R, Bauer J, Mercado P, Tseveleki V, Probert L, Lassmann H & Strickland S (2004). Fibrin depletion decreases inflammation and delays the onset of demyelination in a tumor factor transgenic mouse model for multiple sclerosis. PNAS USA, 101: 6698-6703.

Tsagozis P, Tseveleki V, Probert L, Dotsika E, Karagouni E (2004). Vaccination with plasmids encoding the Leishmania major gp63 glycoprotein and CD40L results in a partial suppression of the inflammatory reaction after experimental infection. Eur.J.Inflamm. 2 (2): 1-6.

Tseveleki V, Bauer J, Taoufik E, Ruan C, Leondiadis L, Haralambous S, Lassmann H & Probert L (2004). c-FLIPL overexpression in T cells is sufficient to drive Th2 effector responses and immunoregulation of experimental autoimmune encephalomyelitis. J.Immunol. 173: 6619-6626.

Akassoglou K, Douni E, Bauer J, Lassmann H, Kollias G & Probert L (2003). Exclusive tumor necrosis factor (TNF) signaling by the p75TNF receptor triggers inflammatory ischaemia in the CNS of transgenic mice. PNAS USA, 100(2): 709-714.

Tselios T, Apostolopoulou V, Daliani I, Deraos S, Grdadolnik S, Mavromoustakos T, Melachrinou M, Thymianou S, Probert L, Mouzaki A, Matsoukas J (2002). Antagonistic effectes of human cyclic MBP (87-99) altered peptide ligands in experimental allergic encephalomyelitis and human T-cell proliferation. J.Med.Chem. 45(2): 275-283.

Probert L, Akassoglou K (2001). Glial expression of cytokines in transgenic animals- how do these models reflect the “normal situation”. Invited Review. Glia , 36, 212-219.

Fiore M, Angelucci F, Alleva E, Branchi I, Probert L, Aloe L (2000). Learning performances, brain NGF distribution and NPY levels in transgenic mice expressing TNF-alpha. Beh.Brain Res. 112: 165-175.

Probert L, Eugster H-P, Akassoglou K, Bauer J, Frei K, Lassmann H & Fontana A (2000). TNFR1signalling is critical for demyelination and the limitation of T-cell responses during immune-mediated CNS disease. Review, Brain 123, 2005-2019.

Tselios T, Daliani I, Deraos S, Thymianou S, Matsoukas E, Troganis A, Gerothanassis I, Mouzaki A, Mavromoustakos T, Probert L, & Matsoukas J (2000). Treatment of experimental allergic encephalomyelitis (EAE) by  a rationally designed cyclic analogue of myelin basic protein (MBP) epitope 72-85. Bioorgan.Med.Chem.Lett. 10: 2713-2717.

Tselios T, Daliani I, Probert L, Deraos S, Matsoukas E, Roy S, Pires J, Moore G & Matsoukas J (2000). Treatment of experimental allergic encephalomyelitis (EAE) induced by guinea pig myelin basic protein epitope 72-85 with a human MBP 87-99 analogue and effects of cyclic peptides. Bioorgan.Med.Chem. 8: 1903-1909.

Akassoglou K, Bauer J, Kassiotis G, Lassmann H, Kollias G & Probert L (1999). Transgenic models of TNF induced demyelination. Adv.Exp.Med.Biol. 468: 245-259.

Aloe L, Fiore M, Probert L, Turrini P & Tirassa P (1999). Overexpression of tumour necrosis factor alpha in the brain of transgenic mice differentially alters nerve growth factor levels and choline acetyltransferase activity. Cytokine 11: 45-54.

Aloe L, Properzi F, Probert L, Akassoglou K, Kassiotis G, Micera A & Fiore M (1999). Learning abilities, NGF and BDNF brain levels in two lines of TNF-α transgenic mice, one characterized by neurological disorders, the other phenotypically normal. Brain Res. 840: 125-137.

Glosli H, Veiby OP, Fjerdingstad H, Mehlum A, Probert L, Kollias G, Gjernes E, Prydz H. (1999). Effects of hTNF alpha expression in T cells on haematopoiesis in transgenic mice. Eur. J. Haematol. 63: 50-60.

Kassiotis G, Bauer J, Akassoglou K, Lassmann H, Kollias G & Probert L (1999). A tumor necrosis factor-induced model of human primary demyelinating diseases develops in immunodeficient mice. Eur.J.Immunol. 29: 912-917.

Kassiotis G, Pasparakis M, Kollias G & Probert L (1999).TNF accelerates the onset but does not alter the incidence and severity of myelin basic protein-induced experimental autoimmune encephalomyelitis. Eur.J.Immunol. 29: 774-780.

Tselios T, Probert L, Kollias G, Daliani I, Matsoukas E, Troganis A, Gerothanassis IP, Mavromoustakos T, Moore GJ & Matsoukas JM (1999). Design and synthesis of a potent cyclic analogue of the myelin basic protein epitope MBP72-85: Importance of the Ala81 carboxyl group and of a cyclic conformation for induction of experimental allergic encephalomyelitis. J.Med.Chem. 42: 1170-1177.

Akassoglou K, Bauer J, Kassiotis G, Pasparakis M, Lassmann H, Kollias G & Probert L (1998). Oligodendrocyte apoptosis and primary demyelination induced by local  TNF/p55TNF receptor signaling in the CNS of transgenic mice: Models for Multiple Sclerosis with primary oligodendropathy. Am.J.Pathol. 153:  801-813.

Alonzi T, Fattori E, Lazzaro D, Costa P, Probert L, Kollias G, De Benedetti F, Poli V & Ciliberto G (1998) Interleukin 6 is required for the development of collagen-induced arthritis. J.Exp.Med. 187: 461-468.

Fiore M, Alleva E, Probert L, Kollias G, Angelucci F & Aloe L (1998) Exploratory and displacement behaviour in transgenic mice expressing high levels of brain TNF alpha. Physiol.Behav. 63: 571-576.

Tselios T, Probert L, Kollias G, Matsoukas E, Roumelioti P, Alexopoulos K, Moore GJ & Matsoukas J (1998). Design and synthesis of small semi-mimetic peptides with immunomodulatory activity based on myelin basic protein (MBP). Amino Acids 14: 333-341.

Akassoglou K, Probert L, Kontogeorgos G & Kollias G (1997) Astrocyte- but not Neuron-Specific Transmembrane TNF Triggers Inflammation, Demyelination and Neuronal Degeneration in the CNS of Transgenic Mice. J.Immunol. 158: 438-445.

Cope AP, Liblau RS, Yang X-D, Congia M, Laudanna C, Schreiber RD, Probert L, Kollias G & McDevitt HO (1997) Chronic tumor necrosis factor (TNF) alters T cell responses by attenuating T cell receptor signalling. J.Exp.Med. 185: 1573-1584.

Probert L & Selmaj K (1997) TNF and related molecules: Trends in neuroscience and clinical applications. J.Neuroimmunol. 72: 113-117. Review.

Probert L, Akassoglou K, Kassiotis G, Pasparakis M, Alexopoulou L & Kollias G (1997) TNF alpha transgenic and knockout models of CNS inflammation and degeneration. J.Neuroimmunol. 72 137-141. Review.

Tselios T, Deraos S, Matsoukas E, Panagiotopoulos D, Matsoukas J, Moore G J, Probert L, Kollias G, Hilliard B, Rostami A & Monos D (1997) Myelin basic protein peptides: induction and inhibition of experimental allergic encephalomyelitis. Rev.Clin.Pharmacol.Pharmokin. 11: (2&3) 60-64.

Douni E, Akassoglou K, Alexopoulou L, Georgopoulos S, Haralambous S, Hill S, Kassiotis G, Kontoyiannis D, Pasparakis M, Plows D, Probert L & Kollias G (1996) Transgenic and knockout analyses of the role of TNF in immune regulation and disease pathogenesis. J.Inflamm. 47: 27-38. Review.

Fiore M, Probert L, Kollias G, Akassoglou K, Alleva E & Aloe L (1996) Neuro-behavioural alterations in developing transgenic mice expressing human TNF alpha in the brain. Brain Behav.Immun. 10: 126-138.

Probert L, Akassoglou K, Alexopoulou L, Douni E, Haralambous S, Hill S, Kassiotis G, Kontoyiannis D, Pasparakis M, Plows D & Kollias G (1996) Dissection of the pathologies induced by transmembrane and wild-type tumor necrosis factor in transgenic mice. J.Leuk.Biol. 59: 518-525. Review.

Aloe L, Probert L, Kollias L, Micera A & Tirassa P (1995). Effect of NGF antibodies on mast cell distribution, histamine and substance P levels in the knee joint of TNF-arthritic transgenic mice. Rheumat.Int. 14: 249-252.

Plows D, Probert L, Georgopoulos S, Alexopoulou L & Kollias G. The role of tumour necrosis factor (TNF) in arthritis: studies in transgenic mice. Proceedings of the XIIIth Eur.Congr.Rheumatol. (ERASS) 20-23rd June 1995. Vol 24 suppl. 2: 51-54.

Probert L, Plows D, Kontogeorgos G & Kollias G. (1995) The type I IL-1 receptor acts in series with TNF to induce arthritis in TNF transgenic mice. Eur.J.Immunol. 25: 1794-1797.

Probert L, Akassoglou K, Pasparakis M, Kontogiorgos G & Kollias G (1995) Spontaneous inflammatory demyelinating disease in transgenic mice showing CNS-specific expression of tumor necrosis factor. PNAS USA 92: 11294-11298.

Siegel SA, Shealy DJ, Nakada MT, Le J, Wolfe DS, Probert L, Kollias G, Ghrayeb J, Vilcek J & Daddona PE (1995) The mouse/human chimeric monoclonal antibody Ca2 neutralizes TNF in vitro and protects transgenic mice from cachexia and TNF lethality in vivo. Cytokine 7: 15-25. *Pre-clinical trial of Ca2 anti-TNF antibody now used in RA patients.

Taverne J, Sheikh N, de Souza JB, Playfair JHL, Probert L & Kollias G (1994) Anaemia and resistance to malaria in transgenic mice expressing human TNF. Immunol. 82: 397-403.

Aloe L, Probert L, Kollias G, Bracci-Laudiero L, Micera A, Mollinari C & Levi-Montalcini R (1993). Level of nerve growth factor and distribution of mast cells in the synovium of tumour necrosis factor transgenic arthritic mice. Int.J.Tissue Reactions 15: 139-143.

Aloe L, Probert L, Kollias G, Bracci-Laudiero L, Spillantini MG & Levi-Montalcini R (1993). The synovium of transgenic arthritic mice expressing tumor necrosis factor contains a high level of nerve growth factor. Growth Factors 9: 149-155.

Probert L, Keffer J, Corbella P, Cazlaris H, Patsavoudi E, Stephens S, Kaslaris E, Kioussis D & Kollias G (1993). Wasting, ischaemia and lymphoid abnormalities in mice expressing T cell-targeted human tumour necrosis factor transgenes. J. Immunol. 151: 1894-1906.

Keffer J, Probert L, Cazlaris H, Georgopoulos S, Kaslaris E, Kioussis D & Kollias G (1991). Transgenic mice expressing human tumour necrosis factor: a predictive genetic model of arthritis. EMBO J. 10: 4025-4031. *Selected as a classic paper in Rheumatoid Arthritis, PPS Europe Ltd, 1994.