Τμήμα Ζωικών Προτύπων Βιοϊατρικής Έρευνας

Υπεύθυνη: Σ. Χαραλάμπους, Κύρια Ερευνήτρια, Εργαστήριο Μοριακής Γενετικής
τηλ: +30 210 6478862 -210 6478854, e-mail: sharalambous@pasteur.gr
Υπεύθυνη Κτηνίατρος:  Ε.Φραγκιαδάκη, BVSc, MSc, PhD
τηλ: +30 210 6478896, e-mail: irfrag@pasteur.gr

 

Αρχική

Στη σημερινή πραγματικότητα, η βασική και η μεταφραστική έρευνα αφενός και οι διαδικασίες αξιολόγησης θεραπευτικών παραγόντων για τον FDA (Food and Drug administration-USA) και EMEA (European Agency for the Evaluation of Medicinal Products) αφετέρου, συνδέονται άρρηκτα με την Επιστήμη των Ζώων Εργαστηρίου, η οποία αποτελεί πλέον ένα ξεχωριστό κλάδο της Βιοϊατρικής. Στο Τμήμα Ζωικών Προτύπων Βιοϊατρικής Έρευνας του ΕΙΠ, η επιστήμη των ζώων του εργαστηρίου μετασχηματίζεται σε εξειδικευμένη υπηρεσία. Τα ζώα που διαθέτει αποτελούν σημαντικό εργαλείο της αξιοπιστίας του έργου των ερευνητών, αποκλειστικός σκοπός του οποίου είναι η συνεισφορά στην υγεία του ανθρώπου.
Την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών διασφαλίζουν το εξειδικευμένο προσωπικό, η τεχνογνωσία αιχμής και οι σύγχρονες και υψηλών προδιαγραφών εγκαταστάσεις, συνεχίζοντας με αυτό τον τρόπο την μακριά παράδοση του ΕΙΠ στην υπηρεσία της δημόσιας υγείας.
Σκοπός:
Επένδυση της ήδη υπάρχουσας γνώσης και εξειδίκευσης των ερευνητών στη γενετική και βιολογία των τρωκτικών, την παροχή μοναδικής ποιότητας υπηρεσιών στον ακαδημαϊκό χώρο και το χώρο της φαρμακοβιομηχανίας σε Εθνικό και Διεθνές επίπεδο.
Μεταφορά γνώσης τεχνολογιών αιχμής στην επιστημονική κοινότητα αλλά και στην κοινωνία μέσω ειδικών εκπαιδευτικών σεμιναρίων.
Στο Τμήμα λειτουργούν 5 μονάδες γενικών υπηρεσιών και 3 μονάδες έρευνας και εξειδικευμένων υπηρεσιών.

 

 

 

 

 

 

Μέλη

Υπεύθυνη: Δρ Σ. Χαραλάμπους, Κύρια Ερευνήτρια

Τηλ: 210 6478862, 854, e-mail: sharalambous@pasteur.gr,

Υπεύθυνη Κτηνίατρος:  Ε.Φραγκιαδάκη, BVSc, MSc, PhD

τηλ: +30 210 6478896, e-mail: irfrag@pasteur.gr

Φροντιστές ζώων:  Α. Βαγιωνάς, Ν. Βλαχογιάννης, Α. Κάρλες

 

Κανονισμοί & Άδειες Λειτουργίας

Κανονισμοί & Άδειες Λειτουργίας

– Eπιτροπή Aξιολόγησης, Φροντίδας και Χρήσης των ζώων εργαστηρίου: Σ. Χαραλάμπους, Α. Καραγκούνη, Δ. Σγούρας, Μ. Λινού, Τ. Μαΐδης.

– Άδειες πειραματισμού: Όλες ανεξαιρέτως οι in vivo πειραματικές προσεγγίσεις πραγματοποιούνται μόνο κατόπιν άδειας η οποία εκδίδεται από την Διεύθυνση της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της Νομαρχίας Αθηνών, έχει ισχύ ενός έτους και μπορεί να ανανεωθεί για τρία ακόμη χρόνια, εφόσον κριθεί απαραίτητο. Επιπλέον, κάθε πειραματικό πρωτόκολλο που πρόκειται να διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου εγκρίνεται από την κτηνίατρο και καταχωρείται με συγκεκριμένο κωδικό πειράματος.
Στους ερευνητές του ΕΙΠ, τα ζώα εργαστηρίου διατίθενται δωρεάν, αφού συμπληρώσουν και αποστείλουν την αίτηση παραγγελίας (link) στην Υπεύθυνη του Τμήματος.
Οι αιτούντες επιστήμονες από τον ακαδημαϊκό και ιδιωτικό χώρο, θα πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν την αίτηση παραγγελίας(link) στην Υπεύθυνη του Τμήματος.

– Πρόσβαση: Η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις πραγματοποιείται μόνο με ειδική ένδυση και με τη χρήση της ειδικής κάρτα εισόδου που χορηγείται στους εργαζόμενους του Tμήματος και στους χρήστες ζώων εργαστηρίου του ΕΙΠ. Ειδικότερα, η πρόσβαση στο χώρο εκτροφής είναι επιτρεπτή μόνο στους εργαζόμενους των μονάδων του Tμήματος.
Συνεργαζόμενοι με το ΕΙΠ επιστήμονες είναι να δυνατόν να έχουν πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του Τμήματος μόνο κατόπιν ενημέρωσης των Υπευθύνων και πάντα με συνοδεία του υπεύθυνου ερευνητή του Ιδρύματος στον οποίο έχει χορηγηθεί άδεια πειραματισμού.

Νομοθεσία
Το Τμήμα λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες της FELASA και τη διεθνή και εθνική νομοθεσία: Π.Δ 160/1991, Οδηγία 86/609/ΕΟΚ του Συμβουλίου Ν. 2015/1992, Τροποποιημένη Υπουργική Απόφαση No 96287/1893/13-12-1995 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 90/219/EEC/23.04.1990, Σύσταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ε2007 2525, Π.Δ 184/1996, Οδηγία 2010/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου

Άδειες: Η Διεύθυνση της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της Νομαρχίας Αθηνών έχει εκδώσει άδειες για τις εγκαταστάσεις, εκτροφής με αριθμό άδειας: ΕL25BIO011, προμήθειας με αριθμός άδειας: ΕL25BIO012 και πειραματισμού με αριθμό άδειας: ΕL25BIO012.

 

Κτιριακές Εγκαταστάσεις

Κτιριακές Εγκαταστάσεις

Οι εγκαταστάσεις πειραματόζωων λειτουργούν οργανωμένα από το 1983 και είναι οι πρώτες στην Αθήνα. Καταλαμβάνουν 700 τ.μ. και έχουν τη δυνατότητα στέγασης πάνω από 12.000 τρωκτικά. Αποτελούνται από 5 μονάδες γενικών υπηρεσιών και 3 μονάδες έρευνας και εξειδικευμένων υπηρεσιών.
Αναβάθμιση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα βρίσκεται ήδη υπό εξέλιξη. Συγκεκριμένα, ανακατασκευάζονται οι κτιριακές εγκαταστάσεις που θα συμπεριλαμβάνουν χώρους εργασίας ABSL3, συντηρούνται οι ήδη υπάρχοντες χώροι ενώ επίκεινται διαδικασίες πιστοποίησης.

  Έλεγχος Υγείας Ζώων

Έλεγχος Υγείας Ζώων

Έλεγχος της κατάστασης της υγείας των ζώων εργαστηρίου που διατηρούνται στις εγκαταστάσεις πραγματοποιείται κάθε εξάμηνο ή συχνότερα όποτε θεωρείται αναγκαίο.

Health report

Εκπαίδευση

ΗΜΕΡΙΔΑ “Ζώα Εργαστηρίου και καθημερινή πρακτική”, 14 Δεκεμβρίου 2012,

Aμφιθέτρο Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ

Συνδέσεις

Basel Declaration:

http://www.basel-declaration.org/

FELASA:

http://www.felasa.eu/

AALAS:


http://www.aalas.org/