Άρθρο ανασκόπησης σε περιοδικό υψηλής απήχησης δημοσίευσαν ερευνητές του Εργαστηρίου Κυτταρικής και Μοριακής Νευροβιολογίας – βλαστικών κυττάρων

Ο εγκέφαλος, το πολυπλοκότερο όργανο που διαθέτει ο άνθρωπος, αποτελεί τη βιολογική βάση των ανώτερων γνωσιακών λειτουργιών και της συμπεριφοράς. Απορρύθμιση των σύνθετων εγκεφαλικών κυτταρικών και μοριακών αλληλεπιδράσεων έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση νευροαναπτυξιακών, νευροψυχιατρικών ή νευροεκφυλιστικών νόσων. Η πρόσφατη τεχνολογική πρόοδος στον τομέα της αλληλούχησης του ανθρώπινου γονιδιώματος σε συνδυασμό με τη δυνατότητα ανάλυσης του μεταγράφου μοναδιαίων κυττάρων, αναδεικνύει τον σημαντικό ρυθμιστικό ρόλο που ασκούν τα μη κωδικοποιητικά RNA – παράλληλα με τα γονίδια που κωδικοποιούν πρωτεΐνες – στην ανάπτυξη, τη λειτουργία και την εξέλιξη του ανθρώπινου εγκεφάλου.

Evolving features of human cortical development and the emerging roles of non-coding RNAs in neural progenitor cell diversity and function

Kanella Prodromidou and Rebecca Matsas

Cell Mol Life Sci. 2021 Dec 18;79(1):56. https://doi.org/10.1007/s00018-021-04063-7