Ανακοίνωση του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ για κόστος της εξέτασης SARS CoV-2 και τη διενέργεια της σε ιδιώτες

Δείτε εδώ την Ανακοίνωση του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ για κόστος της εξέτασης SARS CoV-2 και τη διενέργεια της σε ιδιώτες