Ανακοίνωση_Τροποποίηση στους χρόνους διενέργειας των διαγνωστικών εξετάσεων για Νεύρο-ανοσολογικές παθήσεις για διάστημα 13 έως 21 Αυγούστου 2020.

  03-08-2020

Ανακοίνωση του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ

Τροποποίηση στους  χρόνους διενέργειας των διαγνωστικών εξετάσεων για Νεύρο-ανοσολογικές παθήσεις από το Διαγνωστικό Τμήμα για  το χρονικό διάστημα από 13  έως και 21 Αυγούστου 2020. 

Αξιότιμοι κ.κ.,

θέλουμε να σας γνωστοποιήσουμε την ακόλουθη τροποποίηση στις απαντήσεις των εξετάσεων για Νεύρο-ανοσολογικές παθήσεις: συγκεκριμένα στα δείγματα που θα παραληφθούν το χρονικό διάστημα από  13 έως και  21 Αυγούστου, οι απαντήσεις θα δοθούν από την 26 Αυγούστου και έπειτα, ανάλογα με τους χρόνους που απαιτούνται για την ολοκλήρωση τις κάθε εξέτασης. Οι ακριβείς ημερομηνίες απαντήσεων θα δίνονται από την γραμματεία κατά την καταχώρηση της εξέτασης.

Για οποιαδήποτε πληροφορία αφορά το Διαγνωστικό Τμήμα και επεξηγήσεις για τις ώρες εξυπηρέτησης καλέστε στα

210-6478804, 210-6478806 και 214-4047560 ή επικοινωνήστε στο Email: .img@.img και Fax: 210 6478803

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.