Ανοιχτή πρόσκληση για παροχή υπηρεσιών στο Τομέα της Μεταφραστικής Έρευνας στο πλαίσιο της Εθνικής Ερευνητικής Υποδομής EATRIS-GR.Z

Η Ερευνητική Υποδομή EATRIS-GR προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να επισκεφθούν το www.htri.gr και να συμπληρώσουν αιτήσεις για παροχή υπηρεσιών Μεταφραστικής Έρευνας, από τους συμμετέχοντες φορείς.

Δείτε εδώ την ανοιχτή πρόσκληση: OPEN CALL EATRIS-GR