Απόφαση έγκρισης πρακτικού για υποτροφία_Κυτταρική και Μοριακή Νευροβιολογία

Για το πλήρες κείμενο της απόφασης παρακαλούμε πατήστε εδώ: 64-ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΝΕΥΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ_Ω26Τ46ΨΧ6Τ-5ΗΤ