Το Διαγνωστικό Τμήμα ξεκίνησε την μοριακή ανίχνευση για τους οροτύπους 40 / 41 (F40 / F41) του αδενοϊού και την αλληλούχιση γονιδιώματος για ταυτοποίηση των οροτύπων του αδενοϊού

 

Το Διαγνωστικό Τμήμα του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ ξεκίνησε την μοριακή ανίχνευση για τους οροτύπους 40 / 41 (F40 / F41) του αδενοϊού όπως και την αλληλούχιση γονιδιώματος για ταυτοποίηση των οροτύπων του αδενοϊού.

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου Δελτιο Τυπου Διαγνωστικού Τμήματος Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ