Βραβείο Διδασκαλίας και Καθοδήγησης «Mentoring Prize»

Η Πρόεδρος ΔΣ του ΕΙΠαστέρ, Καθηγήτρια Φωτεινή Στυλιανοπούλου, τιμήθηκε την 9η Ιουλίου 2018 στο Βερολίνο, με  το Βραβείο Διδασκαλίας και Καθοδήγησης «Mentoring Prize» από  το Δίκτυο Αριστείας FENS-Kavli. Το βραβείο αυτό  αναγνωρίζει και τιμά το  ρόλο του «mentoring» τόσο στη σταδιοδρομία των Νευροεπιστημόνων όσο και στην επιστημονική πρόοδο.

Δείτε εδώ το  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ