Διάκριση για Πρόσφατη Δημοσίευση Ερευνητών του ΕΙΠ που συγκαταλέγεται στις 100 Περισσότερο Διαβασμένες Εργασίες (κατηγορία: Χημεία) για το 2020 του Διεθνούς Επιστημονικού Περιοδικού Υψηλού Κύρους “Scientific Reports”

Η πρόσφατη εργασία ερευνητών του ΕΙΠ στους βιοαισθητήρες τύπου ταινίας ξηρών αντιδραστηρίων (rapid tests) για την ανίχνευση ιών συγκαταλέχθηκε στη συλλογή“Top 100 in Chemistry” του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού Scientific Reports. Η συλλογή περιλαμβάνει τα 100 περισσότερο διαβασμένα άρθρα που δημοσιεύθηκαν το 2020 στην κατηγορία της Χημείας.

Η εργασία έχει τίτλο “Development of a Nanoparticlebased Lateral Flow Strip Biosensor for Visual Detection of Whole Nervous Necrosis Virus Particles” και εκπονήθηκε από τους ερευνητές  Δ.Κ. Τουμπανάκη*, Μ. Μαργαρώνη, Α. Πράπα και Ε. Καραγκούνη. Περιγράφει την ανάπτυξη και αξιολόγηση βιοαισθητήρα με νανοσωματίδια χρυσού σε χάρτινο υπόστρωμα για την ανίχνευση ιικών σωματιδίων σε βιολογικά δείγματα με μεγάλη ευκολία, ειδικότητα και ευαισθησία. Ο βιοαισθητήρας που αναπτύχθηκε εξ’ολοκλήρου στο ΕΙΠ, εφαρμόστηκε στην ανίχνευση του ιού νευρικής νέκρωσης ιχθύων.

Η εργασία χρηματοδοτήθηκε από ερευνητικό πρόγραμμα που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών» του ΕΠΕΔΒΜ με Δικαιούχο την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας που απονεμήθηκε στην Δ.Κ. Τουμπανάκη και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.

Η δημοσιευμένη εργασία καθώς και τα υπόλοιπα άρθρα της κατηγορίας Top 100 in Chemistry είναι διαθέσιμα στους συνδέσμους:

https://rdcu.be/cieos

https://www.nature.com/collections/deghaaedec.