Διήμερο Workshop σε τεχνολογίες Οπτικής Μικροσκοπίας

Η μονάδα Οπτικής Μικροσκοπίας του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ συνδιοργανώνει με την εταιρία Leica στις 5-6 Ιουνίου διήμερο workshop πάνω σε προηγμένες τεχνολογίες οπτικής μικροσκοπίας.

Το workshop περιλαμβάνει θεωρητικό μέρος με επιστημονικές ομιλίες που εστιάζονται σε νέες προσεγγίσεις οπτικής μικροσκοπίας ζωντανών κυττάρων  και πρακτικό μέρος με παρουσίαση εφαρμογών σε 3 νέα συστήματα απεικόνισης της εταιρείας Leica.

Δείτε εδώ το πρόγραμμα Agenda Workshop