Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 7/2021

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 7/2021 για την προμήθεια εμβολίου BCG με CPV : 33651630 – Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 29/03/2021, ώρα : 16:00 μ.μ. – Ημερομηνία Διενέργειας είναι η 02/04/2021, ώρα : 12:00 π.μ.

Για το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης, παρακαλούμε πατήστε εδώ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 7_2021

espd : espd 7_2021

Φύλλο Συμμόρφωσης : Φύλλο Συμμόρφωσης 7_2021