Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 18/2021

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 18/2021 για την «Διαμόρφωση Πτέρυγας Εργαστηρίων Βιοασφάλειας κατηγορίας III στον 3ο όροφο του Κτιρίου Κ8 του Ε.Ι.Π. με CPV: 98342000» – Καταληκτική Ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 13/08/2021, ώρα : 15:00 μ.μ. – Ημερομηνία Διενέργειας είναι η 17/08/2021, ώρα : 11:00 π.μ.

Για το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης, παρακαλούμε πατήστε εδώ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 18_2021

espd : ESPD 18-2021

Φύλλο Συμμόρφωσης : Φύλλο Συμμόρφωσης 18_2021